Social arbetsmiljö: 6 av 10 klienter har anpassat sig efter nya reglerna

Social arbetsmiljö: 6 av 10 klienter har anpassat sig efter nya reglerna Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

62 procent av de svarande i undersökningen Klientbarometern 2017 säger att de implementerat de åtgärder som nämns i de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Enligt de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivarna bland annat:
• Ansvara för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet
• • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa
• Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

”Många klienter har under våren arbetat intensivt med arbetsmiljön med anledning av de nya reglerna”

I Legally yours undersökning Arbetsrättsbarometern svarade 62 procent att de redan implementerat de åtgärder som nämns i de nya reglerna.
35 procent meddelade att de implementerat delar av dessa.
– Många klienter har under våren arbetat intensivt med arbetsmiljön med anledning av de nya reglerna, konstaterar Fredrik Dahl på Vinge.
– En annan nyhet som många klienter fokuserar på är reglerna kring visselblåsning och implementering av system för att hantera detta.
– Vi anar också en trend att skadestånden är på väg upp i ärenden där fd anställda startar konkurrerande verksamhet med användning av tidigare arbetsgivarens företagshemligheter, säger Fredrik Dahl.

Relaterade Artiklar