Snecker (V): Inför fritt kvotsystem för nämndemän

Snecker (V): Inför fritt kvotsystem för nämndemän  Foto: Janerik Henriksson / TT / Foto: Janerik Henriksson / TT /

Vilken rättspolitisk reform anser du är mest nödvändig just nu?
– En samtyckeslagstiftning, för att det är ett viktigt steg i att markera att sexuella övergrepp på kvinnor måste få ett slut, säger Linda Snecker
– Det är dels en juridisk fråga, men också en kulturell fråga. Samtyckeslagstiftningen sätter fingret på båda aspekterna.
– Vi måste också komma åt den ekonomiska brottsligheten där företag används som brottsverktyg för att sko sig på välfärdssystemet. Det handlar om kriminella entreprenörer som utnyttjar välfärdsystemen genom offentliga upphandlingar, fusk med skatt och bidrag. Det är det perfekta brottet eftersom det saknar målsägande, men det är en brottslighet som drabbar oss alla när våra gemensamma skattemedel hamnar i andras fickor än välfärdens. Det skapar också en osund marknad för schyssta företag som gör rätt för sig.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?
– Den absolut mest brottsförebyggande åtgärden som finns är en genomförd skolgång. Därför är välfärden den allra viktigaste biten för att stoppa situationen i vissa utsatta områden. Men här och nu så måste vapenlagstiftningen skärpas, polisen och tullen få mer resurser att beslagta vapen och punktmarkering av polisen mot kriminella nätverk.

”Nämndemännen borde representera hela befolkningen”

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– Villkorlig frigivning är en förutsättning för att en individ som har vistats på anstalt ska kunna återanpassa sig till ett helt vanlig Svenssonliv igen. Det är helt avgörande tid där anstaltslivet ska ersättas med utbildning och arbete, bo i en egen bostad och betala räkningar. Samtidigt som en intensiv kontakt med Frivården upprätthålls. På många sätt är åtgärden inom Frivårdens ram en tuffare period för många personer än vad själva anstaltsvistelsen är, eftersom du måste klara dig själv, därför borde det finnas fler åtgärder inom Frivårdens ram.

Bör nämndemannasystemet ändras?
– Nämndemännen borde representera hela befolkningen, därför är Vänsterpartiet positiva till att införa ett fritt kvotsystem för rekrytering av nämndemän.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?
– Domstolarna förhåller sig till lagstiftarens intentioner och jag som lagstiftare ska aldrig uttala mig om den enskilda myndighetsutövningen. Vill lagstiftaren ändra något görs det via lagstiftningen, inte via generella åsiktsyttringar i ett politiskt utspel.

Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson anser att regeringen bör arbeta mer för att marknadsföra Sveriges ställning som centrum för skiljeförfaranden utomlands. Vad tycker du om det?
– Jag har ingen åsikt i frågan.

Relaterade Artiklar