”Skillnad mellan hur klienter vill driva en tvist – och hur de faktiskt gör”

”Skillnad mellan hur klienter vill driva en tvist – och hur de faktiskt gör” Illustrationsbild 
Foto: Henrik Montgomery / TT / Illustrationsbild Foto: Henrik Montgomery / TT /

Tvistebarometern 2018 presenteras: ”Klienterna vill ta tvister till skiljenämnd dubbelt så ofta som de faktiskt gör”

Legally yours och BG Publishings undersökning Tvistebarometern 2018 har presenterats på Helio i Stockholm.
– EU-rätt och miljörätt är de områden som flest inköpare av juridiska tjänster tror kommer leda till ett ökat antal processer framöver. De nivåerna är dubblerade jämfört med hur det sett ut i tidigare undersökningar, sa BG Publishings Marcus Bouvin under presentationen.
En annan slutsats från undersökningen är att många klienter driver processer på ett annat sätt än de helst skulle vilja.

”Ser man hur de svarat på frågan hur de helst skulle vilja processa är det hela 39 procent som svarat att de föredrar skiljenämnd”

27 procent svarar att de oftast processar i domstol, 19 procent att de oftast gör det i skiljenämnd.
– Ser man hur de svarat på frågan hur de helst skulle vilja processa är det däremot hela 39 procent som svarat att de föredrar skiljenämnd, säger Marcus Bouvin.
250 inköpare av juridiska tjänster har svarat på frågorna.

Vill du veta mer om årets upplagor av Tvist- och transaktionsbarometern? Mejla till asa.wanberg@blendow.se

Relaterade Artiklar