Skiljenämnden kan riskera miljonsmäll efter SJ-domen

Skiljenämnden kan riskera miljonsmäll efter SJ-domen Illustrationsbild. Foto: TT Illustrationsbild. Foto: TT

Efter kallduschen i Svea hovrätt: ”Diskussioner pågår” mellan parterna och skiljenämnden.

Den dom där Svea hovrätt upphäver en ett år gammal skiljedom mellan SJ och järnvägsbolaget Arriva kan få stora konsekvenser även för skiljemännen.
I skiljenämnden satt ordföranden Björn Tude, delägare på Gernandt & Danielsson, välkände affärsadvokaten Axel Calissendorff och Erik Nerep, professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.
Tude utsågs av skiljedomsinstitutet SCC, Calissendorff av SJ och Nerep av Arriva.
SJ ville att Arriva skulle betala ersättning för kostnader som SJ haft i parternas gemensamma bolag Botniatåg och för garantiåtaganden för Norrtågstrafiken. Enligt skiljedomen rör sig detta om drygt 11 miljoner kronor, ”plus räntekostnader”.

”Det pågår diskussioner mellan oss, skiljenämnden och Arriva”

Skiljenämnden ogillade SJ:s talan och kom fram till att bolaget skulle betala Arrivas kostnader för skiljeförfarandet. Björn Tudes arvode på var 64 000 euro inklusive moms, Axel Calissendorffs och Erik Nereps arvode var vardera 38 000 euro inklusive moms. I kronor är den totala ersättningen därmed cirka 1,4 miljoner.
Svea hovrätt ansåg i sin dom att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag och prövat ”omständigheter som inte var stridiga.”
”Skiljenämndens agerande utgör under alla förhållanden ett handläggningsfel som sannolikt inverkat på utgången i målet”, menade domstolen.
Om SJ kommer att rikta skadeståndskrav mot skiljenämnden är än så länge oklart. Det är inte heller känt om arvodet kommer att betalas tillbaka. SJ:s jurister vill i nuläget inte uttala sig om tvisten.
”Det pågår diskussioner mellan oss, skiljenämnden och Arriva”, meddelar SJ:s pressavdelning.

Relaterade Artiklar