Ska driva familjerättsfrågor i valet: “Lagen är för fyrkantig”

Ska driva familjerättsfrågor i valet: “Lagen är för fyrkantig” Foto: Fredrik Persson / TT / Foto: Fredrik Persson / TT /

Förre CUF-ordföranden Hanna Wagenius brinner för att förändra familjerätten – men hon är van att frågorna skapar debatt.

Som ordförande för Centerns ungdomsförbund var Hanna Wagenius en av partiets mest profilerade politiker. För tre år sedan lämnade hon uppdraget. Sedan dess har hon arbetat med familjerätt på Familjens jurist i Östersund.
– Det är ett jobb som går ut på lösa människors problem och göra deras vardag lite lättare och lite bättre. Att lösa ut knutar där människor inte är överens. När man lyckas med det känns det jäkligt kul, säger hon.
Men snart kan det bli en återkomst till politiken, Hanna Wagenius kandiderar till riksdagen.
– Har man en gång varit politiker så är det svårt att sedan sitta i soffan och klaga utan att göra något. Man måste vara med och påverka.

Vad kommer du driva för frågor i din personvalskampanj?
– Jag tror inte att de kommer att avvika från Centerpartiets valfrågor i stort. Jobb och tillväxt, miljö och klimat. Att stoppa den regionala klyvningen och öka tryggheten i hela landet.
– För mig är det också viktigt att få ordning på familjerätten i de delar där den inte känns uppdaterad, det handlar om människors trygghet och deras vardag.
Redan som CUF-ordförande debatterade hon förändringar i familjerätten. Bland annat var hon en av de tydligaste försvararna i partiets interna idéprogramsdebatt 2013. Med tiden har det engagemanget blivit tydligare.
– När man börjar jobba med familjerätt märker man att det finns så mycket kvar att göra. Det behövs en familjelagstiftning som är mindre fyrkantig – och som tar större hänsyn till barnet.

”Vi går mot ett samhälle med mer komplexa familjesituationer - då måste lagstiftningen hänga med ”

Hanna Wagenius säger att hon till exempel vill försöka driva frågan om en uppdatering på bodelningsområdet.
– Det finns ett behov av att titta på hur det fungerar med samäganderätten i fastigheter. Det var länge sedan man gjorde en översyn av vad som är rimliga avvägningar där.
En annan fråga är möjligheten för barn att ha fler än två föräldrar.
– Det finns många barn som lever med någon som i praktiken är en förälder men som inte är det legalt. Den personen har inga möjligheter att hjälpa till att tillvarata barnets intressen.
På Centerpartiets stämma behandlades frågan om barn ska ha möjlighet att ha fler än två föräldrar.
– Den röstades ner, tyvärr. Vi får se om det blir ändring i framtiden. Vi går mot ett samhälle med mer komplexa familjesituationer. Då måste lagstiftningen hänga med för att inget ska falla mellan stolarna. I dagsläget är den alldeles för fyrkantig.

Systemet med laglotter har också stora svagheter, konstaterar Hanna Wagenius.

– Det finns definitivt situationer där det kan vara berättigat för föräldrar att skriva bort de vuxna barens laglotter. Men idag har man inga sådana möjligheter. Visst kan vi upprätta ett testamente åt en kund som säger att en enda person ska ärva alltihop. Men vi kan aldrig garantera att det testamentet ska hålla hela vägen igenom utan att ett barn utnyttjar sin laglott.
– Laglottssystemet orsakar stor stress hos många som lever i situationer där det vore bra att kunna förfoga över hela sin kvarlåtenskap. Minderåriga barn ska man inte kunna göra arvlösa, men det är svårt att se varför vuxna människor ska ha den typen av rättighet.

Finns det fler familjerättsliga frågor du vill driva?
– Det är beklagligt att det inte finns en central statlig registrering av testamenten, det finns i andra länder. På Familjens jurist erbjuder vi en förvaringstjänst där man är garanterad att testamentet kommer fram i slutändan. Andra väljer ju att förvara sina testamenten hemma. Då finns alltid en risk att någon som drabbas av ett testamente hittar det först, och förstör det.

”Över lag är det svårt att föra en rimlig och samlad diskussion om de här ämnena utan att folk tar till övertoner och pratar om antingen sharialagar åt den ena hållet eller borttagen arvsrätt åt det andra”

Har diskussionen runt idéprogrammet gjort att det finns en tveksamhet bland politiker att ta tag i de här frågorna?
– Ja det tror jag. Diskussionen blev extremt uppskruvad och vinklades konstigt av media. Jag skulle säga att det i stora delar missuppfattades vad den gick ut på. I rubriker talades det om att Centerpartiet ville ta bort arvsrätten, men det var det aldrig fråga om. Det var bara laglotten som man ville föra upp till diskussion.
– Över lag är det svårt att föra en rimlig och samlad diskussion om de här ämnena utan att folk tar till övertoner och pratar om antingen sharialagar åt den ena hållet eller borttagen arvsrätt åt det andra.
– Det är beklagligt. Det drabbar vanliga människor om man inte har en lagstiftning som hänger med i hur vanliga människor lever.

Varför blev det sådana reaktioner?
– Det här är frågor som ligger nära människor. Det gör att man reagerar mycket starkare jämfört med mer abstrakta saker som skattenivåer.
– – Men det är inte ju inte så att den som föreslår att det ska finna möjlighet för att barn att ha mer än två registrerade föräldrar menar att det ska bli obligatoriskt. Det handlar ju bara om att kunna göra världen lite enklare för de som sitter i en situation som idag inte träffas särskilt bra av den lagstiftning som finns.
– Jag tror inte att människor kommer att anpassa sina livssituationer till lagstiftningen utan tvärtom. Lagen finns där för att skydda barnen och då måste den hänga med. i samhällsutvecklingen.

Relaterade Artiklar