Sex sökande till posten som justitieråd

Sex sökande till posten som justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen 
Foto: Henrik Montgomery / TT / Högsta förvaltningsdomstolen Foto: Henrik Montgomery / TT /

Två lagmän och två rättschefer bland de som har anmält intresse.

Sammanlagt sex personer har sökt den vakanta posten som justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.
Dessa är:
Gertrud Forkman, lagman vid kammarrätten i Göteborg.
Marie Jönsson, lagman vid kammarrätten i Stockholm
Eva Lenberg, rättschef vid Utbildningsdepartementet
Magnus Medin, rättschef vid Justitiedepartementet
Roger Persson Österman, professor i skatterätt vid Stockholms universitet
Roya Shahsavan, rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol.

Relaterade Artiklar