Sex jurister vill ta plats i Högsta domstolen

Sex jurister vill ta plats i Högsta domstolen Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Fyra domare, en JO och rättschefen på Justitiedepartementet har sökt tjänsterna som justitieråd vid Högsta domstolen.

Sex personer har anmält intresse för de utlysta tjänsterna som justitieråd vid Högsta domstolen. En plats står i dagsläget tom, eftersom Mari Heidenborg lämnat för att bli justitiekansler. En ytterligare väntas bli ledig nästa sommar då Lars Edlund går i pension.
Bland de sökande finns bland annat Cecilia Renfors, som varit JO sedan 2013. Magnus Medin, rättschef på Justitiedepartementet, är en annan sökande. Den posten har traditionellt varit en bra merit för att bli HD-domare. Från Svea hovrätt har hovrättslagmannen Lars Dirke och hovrättsrådet Karin Wistrand anmält intresse. Andra sökande är Stefan Reimer, chefsdomare i Helsingborg samt Charlotta Riberdahl, hovrättslagman vid Göta hovrätt.

” En plats står i dagsläget tom”

De sökande
Lars Dirke, hovrättslagman, Svea hovrätt
Magnus Medin, rättschef, Justitiedepartementet
Stefan Reimer, chefsdomare i Helsingborg
Cecilia Renfors, Justitieombudsman sedan 2013. Tidigare bland annat domare vid Svea hovrätt och chef för Granskningsnämnden för radio och TV.
Charlotta Riberdahl, hovrättslagman, Göta hovrätt.
Karin Wistrand, hovrättsråd, Svea hovrätt

Relaterade Artiklar