Setterwalls om nya värvningarna: ”Rekryterar intensivt”

Setterwalls om nya värvningarna: ”Rekryterar intensivt” Foto: Setterwalls Foto: Setterwalls

Setterwalls managing partner Kristina Einarsson om branschens stora frågor: ”Grabbig jargong inte längre OK”.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?
– Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur med ett fortsatt högt tryck på noteringssidan även om det finns en del tendenser till avmattning både där och i marknaden för bostadsbyggande. Men detta vägs upp av en ökad aktivitet inom privat M&A, säger Kristina Einarsson.

Beskriv det intressantaste uppdrag ni haft under året.
– En mycket intressant transaktion under förra året var fusionen mellan Wallenius och Wilhemsen. Därutöver har det varit spännande att vara med på det snabbt växande bolaget Krys resa med övergången till digital vård, bland annat i en VC-runda samt många andra noteringar inom Life Science området, till exempel Aligator, Oncopeptides och Bonesupport.

”Vi har fler intressanta strategiska rekryteringar som inte är offentliga ännu ”

Behöver ni förändra personalstyrkan?
– Ja, vi ser en fortsatt stark tillväxt och rekryterar intensivt. Vi har nyligen gjort två strategiska rekryteringar till vår EU- & konkurrensrättsgrupp efter sommaren. Tommy Pettersson, tidigare partner på Mannheimer Swartling med gedigen kompetens och fokus inom EU- & konkurrensrätt inklusive statsstöd börjar den 1 september. Vidare ansluter Magnus Jonsson som idag är biträdande avdelningschef för juristavdelningen på konkurrensverket samma dag. Magnus var innan han började på konkurrensverket delägare på advokatbyrån Sandart & Partners och tillför förutom en gedigen processerfarenhet betydande kompetens inom upphandling, konkurrensrätt och immaterialrätt. Vi har fler intressanta strategiska rekryteringar som inte är offentliga ännu utan kommer att offentliggöras efter sommaren.

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?
– De största utmaningarna för byrån framåt är fortsatt digitaliseringen där utvecklingen går väldigt fort. Digitaliseringen och den ökade komplexiteten i uppdrag ställer också höga krav på tydlig specialisering och affärsförståelse. Sen är rekrytering fortsatt en viktig fråga för att kunna möta våra klienters behov.

”Vi upplever att våra klienter ställer högre krav på specialisering, affärsförståelse och proaktivitet ”

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– Vi upplever att våra klienter ställer högre krav på specialisering, affärsförståelse och proaktivitet vilket ställer högre krav på oss att bemanna uppdrag rätt och se till att våra yngre jurister får en bra kompetensutveckling för att kunna möta dessa krav.

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?
– Frågor som rör jämställdhet och medvetenhet om vikten av att alla medarbetare ska uppleva sig ha lika villkor för karriärutveckling har fått ökat fokus. Alla har nu förstått att en ”grabbig” jargong inte är OK, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö för alla.

Relaterade Artiklar