Sargon De Basso: ”Åklagare förstår sig inte på förtalsmål”

Sargon De Basso: ”Åklagare förstår sig inte på förtalsmål” Foto: Jonte Wentzel Foto: Jonte Wentzel

Advokat Sargon De Basso om förtalsmålet som kan bli vägledande: ”Frågan har inte varit prioriterad- men det är nya tider nu”.

En förundersökning om grovt förtal har inletts efter att en kvinna på sociala medier beskrivit en våldtäkt som ska ha ägt rum för 25 år sedan. Regissören Ulf Malmros kände sig utpekad och anmälde kvinnan. Nu kan målet bli vägledande för vad man får skriva om andra på nätet

Inlägget publicerades i Facebook-grupperna #deadline och #backstage, där kvinnor delat med sig av vittnesmål om övergrepp.
“Det finns anledning att anta att förtalsbrott har begåtts”, skriver överåklagaren Peter Lundkvist i sitt beslut.
– Det är ett bra beslut som visar att utredande myndigheter tar den här anmälan på allvar, säger Malmros advokat Sargon de Basso.
– Ett grovt förtal kan få ödesdigra konsekvenser för en enskild person. Man ska inte stå rättslös i vårt samhälle. Därför är det oerhört viktigt att utredande myndigheter tar tag i frågan,
De Basso konstaterar att åklagarmyndigheten först beslöt sig för att inte driva målet:
– Ulf Malmros gjorde en polisanmälan som reflexmässigt lades ner. Vi begärde en överprövning och nu har överåklagaren beslutat att förundersökning ska inledas.
– Kunskapen om förtalsparagrafen är oerhört begränsad bland jurister. Särskilt bland de som har att utreda de här brotten, polis och åklagare. Där bör kunskapsnivån öka väsentligt, det visar inte minst vårt ärende.

”Polis och åklagare borde genomgå en utbildning om hur förtalsbestämmelsen är uppbyggd. ”

– Ulf Malmros går själv in och gör en anmälan, med vändande post får han veta att man slentrianmässigt lagt ner den.
– När vi sedan skickar en överprövning och förklarar förtalsbestämmelsen så har poletten trillat ner hos överåklagaren som förstått juridiken kring det hela, tagit uppgiften på allvar och skickat tillbaka ärendet till citykammaren som nu har att ta tag i frågan, säger han.

– Polis och åklagare borde genomgå en utbildning om hur förtalsbestämmelsen är uppbyggd. Den handlar inte primärt om att utreda sanningshalten i ett påstående utan tar sikte på om det är försvarligt att lämna en viss uppgift. Bara vid händelse av att det är försvarligt kan man gå vidare i nästa led och göra en sannolikhetsbedömning. Att paragrafen är uppbyggd på det här sättet, med delmoment, det har få åklagare förstått.

”Men det är nya tider nu. Instruktionerna från lagstiftaren är att åklagare i större utsträckning ska driva sådana här mål. ”

– Generellt ser inte åklagare den här sortens mål som sin uppgift. Förtalsmål är ett nytt fenomen, det har inte varit ett prioriterat område för dem. De är inte vana vid att utreda dem och vet inte hur juridiken kring det här ser ut.
– Men det är nya tider nu. Instruktionerna från lagstiftaren är att åklagare i större utsträckning ska driva sådana här mål.

Vad tror du Malmros-målet mynnar ut i?
– Förhoppningsvis ett allmänt åtal och en tydlig markering från rättssamhället att den enskilde i Sverige inte står rättslös i de här fallen.

Relaterade Artiklar