”Samtyckeslag viktigaste reformen under mandatperioden”

”Samtyckeslag viktigaste reformen under mandatperioden” Foto: Christine Olsson / TT Foto: Christine Olsson / TT

Vilken rättspolitisk reform anser du är mest nödvändig just nu?
– Införandet av samtyckeslag och oaktsamhetsbrott för sexualbrott är den viktigaste reformen på området straffrätt som kommer att genomföras under den här mandatperioden, säger Annika Hirvonen Falk.
– Det är hög tid att lagstiftningen tar sin utgångspunkt i den frivillighet som är en självklar utgångspunkt för de flesta människor. Sex utan samtycke är ett övergrepp.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?
– Det behövs åtgärder på många områden, både på kort och lång sikt. På kort sikt behöver vi minska tillgången till illegala vapen genom bland annat en vapenamnesti och fokus på att hindra vapensmuggling. Genom skärpta straff för den som bär med sig skjutvapen kan vi införa automatisk häktning av den som arresteras med vapen och därmed minska mängden vapen på gatorna. Vi har redan fått fler poliser i de särskilt utsatta områdena och vi behöver fortsatt öka antalet poliser.
– Dessutom ska vi fortsätta det framgångsrika arbetet som många myndigheter bedriver tillsammans för att förhindra grovt kriminella att fortsätta med sin brottslighet och öka möjligheten att de döms för brott.
– Samtidigt behöver vi arbeta med att stoppa rekryteringen till kriminella nätverk, inte minst av barn och unga. Här spelar skolan en nyckelroll. Varje elev ska ha sin framtidsdröm på en arbetsplats snarare än en brottsplats. Vi gör stora satsningar på skolan i allmänhet och särskilt på skolor med stora utmaningar. Vi behöver också fortsätta arbetet med att sänka ungdomsarbetslösheten.

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– Nyligen presenterades den utredning som regeringen tillsatt för att se över regelverket för villkorlig frigivning. Det kommer att gå ut på remiss och innan remissvaren är färdigbehandlade kommer Miljöpartiet inte att ta ställning till enskilda konkreta förslag.

”Ur ett exportperspektiv är det naturligtvis mycket positivt att Sverige marknadsförs internationellt vad gäller skiljeförfaranden.”

Bör nämndemannasystemet ändras?
– Miljöpartiet vill öka attraktiviteten i uppdraget som nämndeman och få en nämndemannakår som på ett bättre sätt än i dag kan sägas representera hela befolkningen i landet. Bland annat vill vi att det ska finnas en möjlighet att bli nämndeman utan att behöva gå via de politiska partiena.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?
– Politikerna stiftar lagar och beslutar om straffskalor men ska, anser jag, inte tycka så mycket kring hur domstolarna dömer. Vad gäller till exempel mycket grova sexualbrott vill vi dock se en skärpning genom införandet av ett synnerligen grovt våldtäktsbrott. Samma gäller grova vapenbrott där vi nu ser till att höja straffminimum.

Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson anser att regeringen bör arbeta mer för att marknadsföra Sveriges ställning som centrum för skiljeförfaranden utomlands. Vad tycker du om det?
– Ur ett exportperspektiv är det naturligtvis mycket positivt att Sverige marknadsförs internationellt vad gäller skiljeförfaranden.

Relaterade Artiklar