Sammanställning: Lagarna som började gälla 1 januari

Sammanställning: Lagarna som började gälla 1 januari Illustrationsbild. Foto: Anders Wiklund / TT Illustrationsbild. Foto: Anders Wiklund / TT

Här är de nya lagar och förordningar som trädde i kraft den 1 januari. Bland annat utvidgas möjligheterna att utesluta advokater ur Advokatsamfundet

Här är de viktigaste förändringar som började gälla den 1 januari 2018
• Straffet för grovt vapenbrott höjs till lägst två år.
• Straffbart att sprida privata bilder i syfte att allvarligt skada annan person.
• Straffbart att till ett barn föreslå träff i sexuellt syfte, oavsett om mötet ägt rum
• Straffavgiften för att föra in alkohol i Sverige utan att betala skatt höjs till 40 procent av den skatt som ska betalas.
• Kommunernas socialnämnder får ansvar för att motverka spelmissbruk.
• Sekretesskydd för uppgifter om hur privatpersoner använder datorer på bibliotek.
• Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund.
• Rektorer får besluta om partier ska bjudas in till skolor. Urval ska ske på objektiv grund, till exempel partier i riksdag eller kommunfullmäktige.

”Advokater som begår brott utanför arbetstid ska kunna uteslutas ur Sveriges advokatsamfund”

Börjar gälla senare under året:
• Förbud för bilförare att tala i telefon med mobil i handen. Lagen börjar gälla i februari
• Krav på ökad tillgänglighet för funktionshindrade hos bland annat frisörer och restauranger. Från maj
• Obligatorisk förskoleklass från sex år blir obligatorisk. Gäller från 2018.
• Åldersgräns på 18 år införs för att sola på solarium. Från september.
• Skyddsjakt på dov- och kronhjortskalvar tillåts på fält med oskördade grödor och på skogsplanteringar. Tillstånd behövs ej 1 juli -15 april.
• Ny elfordonspremie införs för bland annat elcyklar. Från februari
• Högra straffavgifter för grova överträdelser mot kör- och vilotider i transportbranschen. Från mars.

Regeringens sammanställning om nya lagar:

Relaterade Artiklar