“Samfund är ett sätt för advokater att överdriva hur viktig deras bransch är”

2003 fick Marianne Saarikko Janson vad hon beskriver som en ”uppnosig idé”. Hon upplevde att det saknades ett alternativ på marknaden för juridiska tjänster.
– Jag insåg att det var säljarna – advokaterna – och inte kunderna, som bestämde vilka tjänster som ska finnas på marknaden. Jag tyckte att det borde finnas utrymme för en modern servicebusiness, säger hon.
– Med det utbud som fanns var det många företag som föll emellan. Vår bransch präglas på gott och på ont av en stor yrkesstolthet, av ett skråtänk. Som advokat är man inte alltid till 100 procent intresserad av att lyssna på vad kunderna skulle behöva.
– Jag ansåg då – och ännu mer idag – att vår bransch måste bli mer kundcentrerad. Världen förändras och vi måste förändras med den.
Marianne Saarikko Janson hade en bakgrund på en av Helsingfors största advokatbyråer, Hannes Snellman. Hennes man Mårten Janson var delägare på konkurrenten Castrén & Snellman.
– Min man jobbade kvar där i ytterligare tre år innan även han anslöt.
Under det första året var Marianne Saarikko Janson helt ensam på det nya företaget, som fick namnet Fondia.
– Jag ville att vi skulle vara kundens partner i det dagliga livet snarare än fokusera på de stora transaktionerna. Jag tyckte inte att det fanns så stora ambitioner på det området bland de traditionella aktörerna. De var mer intresserade av de stora och sexiga transaktionerna och av jätterättegångarna.
– På advokatbyrån hade jag sett många kunder från tillväxtföretag som vuxit raketsnabbt med hjälp av någon teknisk innovation. De var ofta ovana vid att samarbeta med advokater och behövde någon som gick vid deras sida och såg till att de viktigaste bitarna föll på plats. Som hjälpte dem att bygga upp en juridisk grund.
– Det är därifrån som namnet Fondia kommer. På latin betyder fondo grund, plattform, bas.

”Vi hade lite problem i början i Sverige, men sedan vår nylansering för ett drygt år sedan har vi kommit på banan rejält.”

Från start började Fondia marknadsföra en outsourcad bolagsjuristfunktion.
– De första åren var vi under radarn men när tidningarna började skriva om oss började seniora jurister från advokatbranschen ringa oss, de ville haka på.

Idag finns företaget i Finland, Estland och Sverige och har bland annat prisats av Financial Times som en av Europas mest innovativa aktörer på den juridiska konsultmarknaden.
– Vi startade vår första verksamhet i Sverige för tre år sedan. Vi hade lite problem i början, men sedan vår nylansering för ett drygt år sedan har vi kommit på banan rejält. Nu ser vi ett stort intresse från kunderna.
Bland kunderna märks bland annat luftreningsbolaget Blueair och det internationella översättningsbolaget Semantix.

Vilket bemötande har ni genom åren fått i Finland?
– En del konkurrenter har velat förminska oss. Men med tiden har vi blivit mer accepterade. Advokatsamfunden i både Finland och Danmark har kontaktat oss för att diskutera framtidsfrågor. De vill veta mer om hur vi tänker.

”Nu har vi ett servicekoncept som är oberoende av enskilda personer. När någon av våra medarbetare slutar så följer inte kunderna efter”

I april introducerades Fondia på börslistan First North i Helsingfors. Introduktionskursen var 7,65 euro.
– Nu i mitten på september ligger den på plus 70 procent. Intresset för aktien har varit väldigt stort, publikemissionen blev trettonfaldigt övertecknad och stängdes i förtid.

Även internationellt är det ytterst sällsynt att juridiska rådgivare är börsnoterade. Fondia är endast ett av en handfull exempel. Men tanken hade funnits länge.
– Sex år efter starten visade vi personalen börslistan och petade in Fondia där, bland de noterade bolagen. Vi sa att det här kan vara verklighet en dag. Vi har alltid velat att Fondia ska vara ett företag som ska kunna ägas separat från anställning.
– Nu har vi ett servicekoncept som är oberoende av enskilda personer. När någon av våra medarbetare slutar så följer inte kunderna efter, för de har i första hand köpt en bolagsjuristfunktion från Fondia. Samtidigt sätter vi en heder i att hålla fast våra medarbetare och har låg personalomsättning. Börsintroduktionen har också gett oss möjlighet att göra samtliga medarbetare till delägare.
– Genom åren har våra konkurrenter sagt att vi inte granskas på samma sätt som de, eftersom vi står utanför advokatsamfundet. Men den invändningen håller inte riktigt. I och med noteringen har vi nu 4000 aktieägare och en finanspress som granskar oss mycket noga.
– Det där är ett sätt för advokater att överdriva hur viktig deras bransch är. Vi arbetar med vårt företags rykte som insats. Det är hundra gånger värre att ha en missnöjd kund som vädrar sina invändningar offentligt än att få en erinran av ett advokatsamfund.

”Vårt fokus ligger på Sverige”

Totalt tog Fondia in 3 miljoner euro vid introduktionen. Pengar som ska användas till digitalisering och internationella satsningar.
– Vårt fokus ligger på Sverige, konstaterar Marianne Saarikko Janson.
– Vår huvudmålgrupp är mellanstora företag med en omsättning på mellan 100 miljoner och 1 miljard kronor.
Förra sommaren tillträdde Niclas Gottlieb, tidigare sälj- och affärsutvecklingschef på MAQS, som Fondias vd i Sverige. Han konstaterar att det finns en stor potential bland företag som tidigare inte anlitat juridiska rådgivare:
– Vår största målgrupp är de som i dagsläget inte betalar för juridik. Det är en otroligt stor andel företag som tycker att advokatbyråerna står för långt från deras egen verksamhet, att de inte har någon transparens och att det har varit för svårt att anlita dem, säger han.
– Kunderna har tjatat om proaktivitet i flera år Problemet är att den traditionella affärsmodellen – advokatbyrån skickar en timbaserad faktura i efterhand – inte gynnar proaktivitet.
– Vi har en outsourcad bolagsjuristsfunktion där vi definierar vad kunden har för behov och sedan sätter vi ihop ett team jurister. Vi talar om för kunden vad det kostar och skickar fakturan i förväg, den 1:a varje månad. Vad händer då med proaktiviteten? Jo, eftersom kunden redan har betalat och vill ha valuta för sina pengar så lyfter de luren mycket oftare. På det sättet bjuds vi in i deras värld, fortsätter Niclas Gottlieb.
– Den gamla affärsmodellen med otransparenta timmar som du inte på förhand vet vad de kostar gynnar inte att man ställer frågor. Det är enkel psykologi
Marianne Saarikko Janson:
– Vår bransch har länge varit väldigt lönsam. Därmed har den inte varit förändringsbenägen. De som har makten på advokatbyråerna är 55 plus, några av dem kanske funderar på att köpa hus i Spanien. På så sätt ligger det inte för branschen att vända på varje sten för att göra den mer kundanpassad.

Relaterade Artiklar