Så ska Stockholm vinna skiljemålen

Så ska Stockholm vinna skiljemålen Foto Jonas Ekströmer / TT / Foto Jonas Ekströmer / TT /

Under 2017 firar skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare, SCC, 100-årsjubileum. I samband med detta tas ett nytt regelverk fram.
– Hur det slutligen kommer se ut vet vi inte än. Men jag tror man kan förvänta sig att det inte blir några radikala förändringar Det är mer en anpassning och uppdatering av reglerna, säger SCC:s ordförande Kaj Hobér.
I regelkommitténs förslag finns framförallt tre nyheter:

Det ska finnas större möjlighet att sammanfoga flera tvister, så kallad ”consolidation”.
Kaj Hobér kommenterar:
”Det har upplevts som att den nuvarande bestämmelsen på området har begränsningar. Med den här förändringen får institutet större möjligheter att sammanlägga tvister”.

Möjligheter att ta in ytterligare parter i målet, ”joinder”-
”Tanken är att detta ska ske under begränsade omständigheter. Vissa krav måste infrias för att det ska kunna äga rum”.

• En tredje nyhet är möjligheten att i vissa fall avhandla flera kontrakt i ett och samma skiljeförfarande.

Dessutom ska skiljemännen ges möjlighet att besluta om ”summary procedures”.
– Det ska kunna användas när det bedöms att det mål som anhäniggjorts inte kommer att leda vidare, då man på rättegångsspråk skulle ha sagt att käromålet är uppenbart ogrundat, säger Kaj Hobér.

” Det är en anpassning till den tvisteverklighet vi lever i.”

– Tanken med de här nya bestämmelserna är att göra våra skiljeförfaranden mer effektiva och därmed kostnadseffektiva.
Konkurrerande institut använder sig av liknande regelverk.
– De finns i varierande former. Eftersom skiljeförfaranden blivit allt mer vanliga vid kommersiella tvister under senare år så identifierar parterna nya problem som dyker upp. Våra användare vill se ökad effektivitet. Tanken är att svara upp mot de förväntningarna.
En annan nyhet är ett särskilt appendix till regelverket, med fokus på investeringstvister, tvister under internationella traktat mellan en investerare och en stat.
– Det behandlar möjligheterna för icke-parter tvisterna att komma med inlagor i tvisterna, säger Kaj Hobér.

Ni vill stärka er position på det området?
– Ja, vi vill vara en aktiv aktör. Våra nuvarande regler antogs 2010. Det var innan den pågående explosionen av investeringstvister. Numer är det allmänt accepterat att icke-parter, NGO:er och andra, kan få möjlighet att komma med inlagor i målet.
– Det här appendixet fokuserar på den situationen och ger skiljemännen möjlighet att tillåta just att tredje part kan komma in med inlagor. Det är en anpassning till den tvisteverklighet vi lever i.
De nya reglerna förväntas träda i kraft den 1 januari 2017 under förutsättning att de först antagits av SCC:s styrelse och styrelsen för Stockholms Handelskammare.

Ursprungligen publicerad i Legally yours 3/2016

Relaterade Artiklar