Så ska lagen om företagshemligheter ändras

Så ska lagen om företagshemligheter ändras Illustrationsbild. Foto: SvD/Scanpix Illustrationsbild. Foto: SvD/Scanpix

Regeringen vill skärpa skyddet för företagshemligheter. I grunden ligger ett nytt EU-direktiv.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om stärkt skydd för företagshemligheter. Bland annat ska straffen för företagsspioneri skärpas.
Lagförslaget bygger på ett nytt EU-direktiv och innebär bland annat att:

”Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks”

* Fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
* Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
* Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
* Straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.
Dessutom säkras utrymmet för visselblåsning. Det ställs också högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad de håller hemligt. Det ska också bli tydligt att arbetstagarnas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Relaterade Artiklar