Så ska domstolarna bli tryggare: ”Ge domare större mandat”

Så ska domstolarna bli tryggare: ”Ge domare större mandat” .Foto: Anders Wiklund / TT .Foto: Anders Wiklund / TT

Under 2016 ökade antalet hot och trakasserier i domstolarna med 30 procent. Nu har utredaren lämnat sina förslag på hur trenden ska brytas.
Förra året registrerades 487 incidenter i domstolarna, enligt statistik från Domstolsverket som SVT Nyheter redovisat.
I beräkningen ingår trakasserier, hot, beslag av till exempel narkotika och vapen, skadegörelse och ordningsstörningar. (till exempel vapen och narkotika), skadegörelse och ordningsstörningar.
Sedan 2009 har mängden incidenter ökat kraftigt, då var antalet 170.
Domstolsverkets förre generalsekreterare Barbro Thorblad fick 2015 regeringens uppdrag att utreda hur trenden ska kunna brytas – och hur domstolarna ska bli tryggare miljöer för brottsoffer, vittnen och andra.

”Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.”

Bland förslagen:
• Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen.
• Utsatta brottsoffer och vittnen ska ge större möjlighet att närvara genom videokonferens istället för på plats.
• Ordföranden ska ges ett tydligare mandat och inte enbart kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.
• Ordföranden ska också kunna förbjuda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning i rätten.
• Förbud mot att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna.
Nu inleds ett remissförfarande. Tanken är att förslagen ska tas bruk i juli 2018.

Relaterade Artiklar