Så många timmar jobbar Sveriges jurister varje vecka

Så många timmar jobbar Sveriges jurister varje vecka Illustrationsbild Foto: AP Illustrationsbild Foto: AP

Juristerna: Så här mycket jobbar vi – och så här mycket vore rimligt att jobba
I undersökningen Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svara hur många timmar de i regel arbetar varje vecka.
Knappt hälften, 46 procent, svarar att de jobbar mellan 41 och 50 timmar i veckan.
19 procent uppger att de jobbar mellan 51 och 60 timmar i veckan.
5 procent svarar att de arbetar mer än 60 timmar i veckan.

Hur mycket arbetar du en normal arbetsvecka?

20-30 h 4 %
31-40 h 26%
41-50 h 46%
51-60 h 19%
61-70 h 4 %
70 h- 1%

”Deltagarna fick även svara på hur omfattande arbetstid som är rimlig under en vecka.

Deltagarna fick även svara på hur omfattande arbetstid som är rimlig under en vecka.
Över hälften anser att mer än 40 timmar i veckan är en rimlig arbetsbelastning. Åtta procent har uppfattningen att det är rimligt att arbeta mer än 51 timmar per vecka.

Vad är rimligt?
20-30 h 2.5%
31-40 h 42%
41-50 h 47.5%
51-60 h 7%
61-70 h 1%

Relaterade Artiklar