Så många klienter tycker att advokater är för dyra

Så många klienter tycker att advokater är för dyra Foto: Fredrik Sandberg / TT / Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Var tredje klient drar sig för att anlita juridiska konsulter. Varannan konstaterar att de har löst juridiska problem utan att ta hjälp av någon jurist. Det framgår av en undersökning som Legally yours genomfört bland inköpare av juridiska tjänster.

Tillfrågade om de har löst juridiska problem på egen hand så uppger varannan svarande – 50 procent – att så är fallet.
Nästan lika många – 43 procent – konstaterar att de i regel inte anlitar några konsulter men att den interna juridiska avdelningen ”tar hand om det mesta”.
Övriga svarar ”nej” på frågan.

”Tillfrågade om de ”drar sig ” för att ta hjälp av advokater eller andra juridiska konsulter svarar var fjärde - 25 procent - ”ja” med motiveringen att det är ”för dyrt”.”

Tillfrågade om de ”drar sig ” för att ta hjälp av advokater eller andra juridiska konsulter svarar var fjärde – 25 procent – ”ja” med motiveringen att det är ”för dyrt”.
12 procent svarar ja med motiveringen att de inte är säkra på om expertisen behövs.
Varannan – 50 procent – svarar ”nej” med motiveringen att ”det blir dyrare utan hjälp.
14 procent svarar ”nej” med tillägget att advokaterna egentligen inte behövdes.

Relaterade Artiklar