Så många domare vill behålla nämndemannasystemet

Så många domare vill behålla nämndemannasystemet Foto: Anders Wiklund / TT / Foto: Anders Wiklund / TT /

En majoritet domare vill behålla nämndemännen, men det finns en stark vilja att göra om systemet. Det framgår av en enkät som Legally yours genomfört.

Legally yours lät sammanlagt 86 representanter från rättsväsendet, hälften domare och åklagare, svara på om de anser att nämndemannasystemet bör behållas.
Bland domarna anser 46 procent av de svarande att nämndemannasystemet bör behållas ”i sin nuvarande form”.
Nästan lika hög andel – 42 procent – vill upphöra med systemet.
12 procent vill fortsatt ha inslag med lekmannadomare, men anser att förändringar behöver göras.
32 procent menar att nämndemännen behövs, men att systemet måste ändras.
Lika hög andel anser att systemet bör slopas.
Bland åklagare anser 34 procent att nämndemannasystemet ska vara kvar i sin nuvarande form.
41 procent menar att systemet bör ändras.
Var fjärde svarande anser att systemet bör tas bort.

”12 procent vill fortsatt ha inslag med lekmannadomare, men anser att förändringar behöver göras.”

Bör nämndemannasystemet behållas?

Så svarade åklagarna:

Ja, i sin nuvarande form 34 procent
Lekmannadomare behövs men systemet måste ändras 41 procent
Nej 25 procent

Domare
Ja i sin nuvarande form 46 procent
Lekmannadomare behövs men systemet måste ändras 12 procent
Nej 42 procent

Relaterade Artiklar