S-förslag: ”Inför hedersbrott som rubricering i brottsbalken”

S-förslag: ”Inför hedersbrott som rubricering i brottsbalken” Foto: Riksdagen Foto: Riksdagen

Riksdagsledamot: ” Inför hedersrubricering alternativt hedersmotiv som straffskärpningsgrund i brottsbalken”.

Riksdagsledamoten Lawen Redar (S) skriver i en motion att hedersmotivet behöver regleras i brottsbalken.
” Att det inte finns någon samlad statistik över den hedersrelaterade brottsligheten beror på att brottsligheten främst faller inom ramen för andra brottsrubriceringar så som mord, fridskränkning, misshandel, hot, tvång, ofredande och olaga förföljelse. Dessa brott kan ha hedersmotiv men anses idag inte vara specifikt hedersrelaterade. Kriminalstatistiken över polisanmälda brott som polisen själva kategoriserar som hedersrelaterade omfattar äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning. Detta gör att det inte är möjligt att avgöra och redovisa hur många av de andra polisanmälda brotten som är hedersrelaterade eller haft heder som motiv”, skriver hon och fortsätter:

”Att det inte finns någon samlad statistik över den hedersrelaterade brottsligheten beror på att brottsligheten främst faller inom ramen för andra brottsrubriceringar”

”För att kriminalstatistiken ska ge en mer heltäckande bild av brott som utgör hedersbrott eller begås med hedersmotiv behöver en ny brottsrubricering alternativt en straffskärpningsgrund införas i brottsbalken”.

Relaterade Artiklar