Riksrevisionen: Varannan tingsrätt saknar förbättringspotential

Riksrevisionen: Varannan tingsrätt saknar förbättringspotential Foto: Jonas Ekströmer / TT Foto: Jonas Ekströmer / TT

Enligt Riksrevisionens stora granskning av tingsrätterna, som redovisades tidigare i mars, har produktiviteten vid domstolarna sjunkit. Granskningen omfattar åren 2012 till 2015. Riksrevisionen har undersökt tingsrätternas resultat och sedan jämfört dessa med varandra.
Trots ett antal omorganisationer och förändrade arbetssätt de senaste åren – bland annat har antalet tingsrätter minskats från 96 till 48 – så finns det fortfarande allvarliga effektivitetsproblem hos flera av domstolarna.
– Vi tolkar resultaten som att det finns tingsrätter som har potential att bli betydligt effektivare, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren.

”Det finns tingsrätter som har potential att bli betydligt effektivare”

Mellan olika domstolar finns tydliga skillnader. Därför menar Riksrevisionen att generella insatser inte skulle lösa problemet. Vissa mindre tingsrätter skulle exempelvis kunna slås ihop för att bli mer effektiva, medan vissa större å sin sida skulle tjäna på att delas upp.
Granskningen visar att produktiviteten har sjunkit under senare år. Färre tingsrätter visar en positiv produktivitet och fler visar på en negativ.
Enligt undersökningen saknade 22 tingsrätter – 46 procent – förbättringspotential. Det innebär i sammanhanget att det inte fanns någon möjlighet att öka produktionen med tillgängliga resurserna.
I genomsnitt ligger produktiviteten under medeltalet hos andra statliga myndigheter. Därför rekommenderar Riksrevisionen Domstolsverket att bland annat kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna till produktivitetsökningar.

Relaterade Artiklar