Resning beviljas för badkarsmord – ”Tror min klient är ute före april”

Resning beviljas för badkarsmord –  ”Tror min klient är ute före april” Advokat Marko Tuhkanen 
Foto Susanne Lindholm/TT Advokat Marko Tuhkanen Foto Susanne Lindholm/TT

Högsta domstolen har beviljat resning åt till en man som dömts till 15 års fängelse för mord. Film och fotografier från en ny rekonstruktion var avgörande.

62-årige Esa Teittinen har nu suttit fängslad i åtta år för mordet på en vän som hittats död. Nu får han rätt till en ny prövning, efter beslut i Högsta domstolen.
– Jag tror att min klient kommer ut före april, säger hans advokat Marko Tuhkanen till Expressen.
En 70-årige mannen hittades i december 2009 död i badkaret i sin lägenhet. Hovrätten fann det bevisat att en i dag 62-årig man hade dränkt 70-åringen. Brottet rubricerades som mord och påföljden bestämdes till 15 års fängelse. Rättsläkaren ansåg inte att någon säker dödsorsak kunde fastställas, men att det fanns flera tecken på drunkning. Uppgifterna låg bakom hovrättens slutsats att 70-åringen hade drunknat.

”Det är sannolikt att hovrätten hade frikänt mannen om de nya omständigheter som nu presenterats hade varit kända ”

Genom två stillbilder från polisens rekonstruktion och vittnesuppgifter från en kvinna som också befann sig i lägenheten, kom hovrätten sedan till slutsatsen att 70-åringen hade blivit dränkt. Med stöd av samma uppgifter samt ett antal andra omständigheter fann hovrätten att det var den nu 62-årige mannen som hade dränkt 70-åringen, konstaterar HD i ett pressmeddelande.
Teittinen har ansökt om resning vid ett tidigare tillfälle och då bland annat åberopat ett sakkunnigutlåtande av en professor i rättsmedicin, som han menade innehöll nya vetenskapliga rön. Den ansökan avslogs.
Det som nu får HD att bevilja resning är film och fotografier från en ny rekonstruktion. Den anses ge ”ett betydligt större utrymme för bedömningen att 70-åringen kan ha drunknat utan att någon annan person har varit inblandad. Dessutom är omständigheterna i detta fall speciella och inger betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt, enligt HD.
Därför finns det enligt HD synnerliga skäl att på nytt pröva om Teittinen har begått det brott som han dömts för.
Beslutet innebär att målet ska tas upp i Svea hovrätt och att hovrätten ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brottet. Högsta domstolen meddelar inte något beslut om att stoppa verkställigheten av fängelsestraffet i avvaktan på hovrättens prövning.
Riksåklagare Anders Perklev har tidigare sagt att han inte motsätter sig en resning i målet.

”Vid en sammantagen bedömning kan jag inte komma till någon annan slutsats än att det är sannolikt att hovrätten hade frikänt mannen om de nya omständigheter som nu presenterats hade varit kända för domstolen”, har han konstaterat i ett pressmeddelande.

HD:s avgörande

Relaterade Artiklar