Rekordår för nordisk M&A – Advokaterna med största uppdragen

Rekordår för nordisk M&A – Advokaterna med största uppdragen Essitys börsnotering Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / Essitys börsnotering Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD /

Mergermarkets analys av transaktionsåret 2017 är klar. I de nordiska länderna har aktiviteten inte varit lika hög sedan 2001. Sammanlagt gjordes 1 084 affärer i regionen.
Det totala värdet beräknas till 103, 2 miljarder euro vilket är all time high för Nordens andel av europeiska M&A, skriver Realtid.
I Sverige gjorde Essitys avknoppning från SCA – och den börsnotering som sedan följde – att 2017 blev ett rekordår. Värdet var 18,3 miljarder euro. Utan den affären hade M&A-året 2017 varit det sämsta sedan 2013 för svensk del.

”Den svenska advokat som var inblandad i transaktioner med högst sammanlagt värde var Isabella Ramsay, Mannheimer Swartling,”

Den svenska advokat som var inblandad i transaktioner med högst sammanlagt värde var Isabella Ramsay, Mannheimer Swartling, totalt åtta affärer till ett värde av 19,9 miljoner euro.
Tvåa var Vinges Marith Berger – två affärer till ett totalt värde av 18,7 miljoner euro. Trea var Mannheimer Swartlings Albert Roos, sex affärer till ett värde av 18,3 miljoner euro.
Vinges Johan Winnerblad medverkade i 15 transaktioner under året, vilket var fler än någon annan juridisk rådgivare enligt Mergermarkets sammanställning.

Relaterade Artiklar