Regeringen vill införa tillfälliga lagar – ska mildra brexit

Regeringen vill införa tillfälliga lagar – ska mildra brexit  (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Ministern: Vi behöver säkerställa att ingen kommer i kläm.

Regeringen har för avsikt att lägga fram en tillfällig lagstiftning för att värna individers trygghet vid en hård avtalslös Brexit. Den tillfälliga lagstiftningen föreslås tillämpas från och med den 30 mars 2019, det vill säga då Storbritannien utträder ur den Europeiska unionen. Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.
I en promemoria som är på remiss till och med den 30 januari lämnas förslag som syftar till att under en övergångsperiod mildra de konsekvenser som uppstår för enskilda på området för sociala trygghetsförmåner vid ett avtalslöst Brexit. Förslagen till lagstiftning är endast aktuella om Storbritannien lämnar EU utan någon överenskommelse om utträdesavtal.

” Förslagen är endast aktuella om Storbritannien lämnar EU utan någon överenskommelse om utträdesavtal.”

– I händelse av en hård brexit behöver vi säkerställa att människor inte kommer i kläm. Om man till exempel blivit akut sjuk på resa i Storbritannien, och får vård vid tiden för utträdet ur EU, ska man inte behöva drabbas på grund av att det inte finns ett avtal, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

Relaterade Artiklar