Regeringen vill ha färre målsägandebiträden

Regeringen vill ha färre målsägandebiträden Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT

Färre målsägandebiträden i hovrätten och tydligare regler om när offentliga försvarare ska kunna bytas ut.
Det är innebörden i en ny proposition från regeringen.

I propositionen skriver regeringen att behovet av målsägandebiträde i hovrätten har minskat på grund av reformen En modernare rättegång. Reformen har lett till att målsäganden sällan deltar personligen i huvudförhandlingen i hovrätten och att den funktion målsägandebiträdet kan fylla i hovrätten därför är begränsad.
Däremot ska ett målsägandebiträde kunna förordnas i hovrätten om ”det finns behov av det”.

”Ett byte av offentlig försvarare ska kunna beslutas av rätten ifall det finns särskilda skäl.”

Andra föreslagna förändringar är att dömda i brottmål ska få en viss ökad ersättningsskyldighet till staten för kostnader. Dessutom föreslås uttryckliga regler om när man ska få byta offentlig försvarare. Ett byte av offentlig försvarare ska kunna beslutas av rätten, ifall det finns särskilda skäl. Om en offentlig försvarare har bytts ut en gång ska ett nytt byte bara kunna ske omdet finns synnerliga skäl.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ladda ned propositionen här

Relaterade Artiklar