Regeringen vill göra det lättare att utesluta olämpliga advokater

Regeringen vill göra det lättare att utesluta olämpliga advokater Foto: Fredrik Sandberg Foto: Fredrik Sandberg

Även den advokat som begår brott som privatperson ska kunna förlora titeln. I dag är detta bara möjligt om det handlar om ekonomiska oegentligheter. Det framgår av en ny lagrådsremiss, rapporterar SR Ekot.
Regeringen hoppas att lagändringen ska kunna träda i kraft den första januari nästa år.

”Det är viktigt för legitimiteten, att om en advokat begår grova brott, så ska man inte kunna fortsätta jobba som advokat. ”

– Det är viktigt för legitimiteten, att om en advokat begår grova brott, så ska man inte kunna fortsätta jobba som advokat. Det här är något som Advokatsamfundet har framfört till regeringen, att de vill ha en möjlighet att utesluta också i de här fallen, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till SR Ekot.
En annan förändring som föreslås är att Advokatsamfundets disciplinnämnd ska kunna ingripa om en advokat på kort tid gjort sig skyldig till upprepade bötesbrott.
Förra året uteslöts sex advokater ur Advokatsamfundet.

Relaterade Artiklar