Regeringen söker ny JK och RÅ – här är kraven på kandidaterna

Regeringen söker ny JK och RÅ – här är kraven på kandidaterna Foto: TT Foto: TT

Inom kort lämnar både JK Anna Skarhed och RÅ Anders Perklev sina uppdrag. Besked om vilka som tar över väntas dröja. Legally yours har tagit del av regeringens kravprofiler för tjänsterna.

– Tjänsterna annonseras inte ut, i stället kommer det att tillämpas en kallelseprocess. När det landar i beslut går tyvärr inte att sia om, säger Jenny Kvarnholt, departementsråd och enhetschef på Justitiedepartementets åklagarenhet.
– Förhoppningen är att ha ett nytt beslut om posten som Riksåklagare innan Anders Perklev tillträder som president för Svea hovrätt den 1 juni.
– Det är svårt att ge något närmare besked. I den bästa av världar har vi ett beslut i god tid innan han går. Men man vet aldrig riktigt hur lång tid sådana här processer tar.
Längre fram, 31 juli, går nuvarande Justitiekanslern Anna Skarhed i pension. Även den tjänsten väntas bli tillsatt längre fram i vår.

”Det skulle vara fullt möjligt att annonsera de här tjänsterna, men just i de här fallen har man valt att inte göra det”

Sedan flera år annonseras Sveriges tyngsta domarjobb ut genom Domarnämnden. Men i dessa två fall har regeringen valt att tillämpa kallelseförfaranden:
– När man lämnade kallelseförfarandet för de tyngsta domartjänsterna gjorde man ett tydligt övervägande att ha en transparent process där alla tjänster skulle vara möjliga att söka.
– Men det finns vissa andra höga tjänster inom staten där man har förbehållit sig rätten att inte ha ett annonseringsförfarande. Det skulle vara fullt möjligt att annonsera de här tjänsterna, men just i de här fallen har man valt att inte göra det, säger Jenny Kvarnholt.

Legally yours har tagit del av regeringens kravprofil för båda tjänsterna.

”Krav på ny RÅ: Kunna hushålla väl med statliga medel”
Anders Perklev

Anders Perklev

Regeringens kravprofil på ny Riksåklagare:

Mycket hög juridisk kompetens inom för tjänsten relevanta rättsområden.
• Dokumenterat god chef och ledare.
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• God kännedom om rättsväsendet i stort.
• God kännedom om statlig förvaltning och dess beslutsprocesser.
• Erfarenhet av att strategiskt utveckla verksamhet.

Förmågor
• Kommunicera väl och företräda myndigheten på ett professionellt och
förtroende sätt, även internationellt.
• Aktivt kunna bidra till rättsutvecklingen på det straffrättsliga området.
• Vara drivande och resultatorienterad i sitt ledarskap och i vidareutvecklingen av åklagarverksamheten.
• Kunna hushålla väl med statliga medel.
• Ha ett rättskedjetänkande och förmåga att samverka med andra
myndigheter.
• Förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor såsom
åldersstruktur, ohälsa, mångfald och jämställdhet.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god
förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga
myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
Meriterande
• Erfarenhet av att leda en leda en geografiskt spridd verksamhet.

”Krav på ny JK: Värna rättssäkerheten”

Regeringens kravprofil på ny Justitiekansler
Kunskap och erfarenheter
• Dokumenterat god chef och ledare
• Stor kunskap om offentlig förvaltning och dess beslutsprocesser,
• Dokumenterad mångårig erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt
arbete inom statsförvaltningen,
• Goda kunskaper i svenska och engelska,
• Jur. kand. examen.

Förmåga att
• med auktoritet och tydlighet kunna bidra till att rättssäkerheten,
offentligheten samt tryck- och yttrandefriheten värnas,
• samverka med andra myndigheter,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• kommunicera väl och kunna företräda myndigheten professionellt
och förtroendefullt, även internationellt,
• kunna effektivisera och vidareutveckla myndighetens verksamhet via
målinriktat och drivande ledarskap med bibehållande av höga
rättssäkerhetskrav,
• utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god
förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga
myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Relaterade Artiklar