Regeringen förbereder förslag om ny påföljd

Regeringen förbereder förslag om ny påföljd Illustrationsbild. Rosenbad innan renoveringsarbetet inleddes.
Foto: Fredrik Sandberg / TT / Illustrationsbild. Rosenbad innan renoveringsarbetet inleddes. Foto: Fredrik Sandberg / TT /

”Ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion”.

Till 89 remissinstanser har regeringen nu skickat utkastet till lagrådsremiss om den nya föreslagna påföljden ungdomsövervakning.
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Remissinstanserna ska ha inkommit med sina utlåtanden senast den 17 juni.”

Den som döms till ungdomsövervakning ska medverka i en verkställighetsplanering som ska mynna ut i en individuellt utformad verkställighetsplan. Kriminalvården föreslås ansvara för verkställigheten av ungdomsövervakning.
Remissinstanserna ska ha inkommit med sina utlåtanden senast den 17 juni.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Relaterade Artiklar