”Rapporteringen om domstolar är mer rättvisande nu”

”Rapporteringen om domstolar är mer rättvisande nu” 
Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX /

” Vi ville att det skulle vara naturligt för domstolarna att vara öppna för mediekontakter. Där är vi ju faktiskt i dag”, säger Mari Heidenborg.

Mari Heidenborg har varit en av de drivande krafterna bakom att domstolarna utvecklat sitt kommunikationsarbete, mot medier och allmänheten.
– Tillsammans med en grupp andra domare började jag 2004 arbeta väldigt informellt med de här frågorna, säger Mari Heidenborg.

”Vi är mycket bättre på att tillhandahålla information och nå ut med våra domar och beslut”

– Syftet var att bli mer tillgängliga för medierna. Vi ville att det skulle vara naturligt för domstolarna att arbeta med pressmeddelanden och vara öppna för mediekontakter. Där är vi ju faktiskt i dag.
– Vi är mycket bättre på att tillhandahålla information och nå ut med våra domar och beslut. På så sätt blir rapporteringen om hur vi dömer mer rättvisande i medierna. Det är en väldig, väldig fördel.

Relaterade Artiklar