Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar

Ranking: Revisions- och skattebyråerna klienterna helst anlitar Illustrationsbild.
Foto: Aleksander Andersen / Scanpix Illustrationsbild. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Toppvalet samlar var tredje svarande i undersökningen: ”Har stort förtroende för dem”

I samband med Legally yours undersökning Transaktionsbarometern, som genomfördes under andra halvåret 2018, fick deltagarna svara på vilka revisionsbyråer eller skattekonsulter de helst skulle anlita i samband med en transaktion. Upp till tre alternativ fick anges. Totalt medverkade 250 inköpare av juridiska tjänster i undersökningen.
PwC hamnade på första plats med stöd av var tredje svarande, 33 procent.
EY och KPMG hamnade på andra respektive tredje plats.
Värt att notera är att Skeppsbron Skatt tog plats före två av de globala revisionsbyråerna, Deloitte och Grant Thornton, den sistnämnda byrån placerade sig utanför topp fem.

PwC 33 procent
EY 28 procent
KPMG 20 procent
Skeppsbron Skatt 18 procent
Deloitte 17 procent

”Samarbetet fungerar väl och vi har stort förtroende för dem.”

Därför vill de anlita PwC:
Tidigare goda erfarenheter.

De är våra revisorer idag, samarbetet fungerar väl och vi har stort förtroende för dem.

Har goda erfarenheter av dem. Många av de andra har jag inte haft kontakt med alls.

Har haft mycket bra rådgivare.

Därför vill de anlita EY:
Känner dem via olika nätverk. Tar de som passar bäst.

Kan sina områden och är väl införstådda med transaktionsfrågor.

Därför vill de anlita KPMG:

Har jobbat med KPMG och de skulle klara det.

Har bäst erfarenhet av kompetens och kvalitet från att ha jobbat med KPMG kontra andra revisionsbyråer.

För mer information om Transaktionsbarometern – kontakta marcus.bouvin@blendow.se

Relaterade Artiklar