Qviberg efter beskedet om HQ: ”Slutlekt mina vänner”

Qviberg efter beskedet om HQ: ”Slutlekt mina vänner” Foto: Magnus Laupa. Arkivbild. Foto: Magnus Laupa. Arkivbild.

Svea hovrätt har beslutat att förlikningen i HQ-tvisten ska stadfästas. Qviberg: ”Kommer inte sakna processen ett endaste dugg”.

I december 2017 meddelade Stockholms tingsrätt dom i flera omfattande tvistemål mellan å ena sidan ägarbolaget HQ AB och å andra sidan 12 motparter – bestående av tidigare styrelseledamöter i HQ AB eller dess dotterbolag HQ Bank AB, revisor och revisionsfirma samt en större ägare i HQ AB.
Där avslogs huvuddelen av HQ AB:s yrkanden på omkring fyra miljarder kr. Eftersom HQ AB huvudsakligen förlorade målen, beslutade tingsrätten samtidigt att bolaget skulle betala motparternas rättegångskostnader på drygt 262 miljoner kr, skriver Svea hovrätt i ett pressmeddelande.
Både ägarbolaget och de skadeståndsskyldiga motparterna överklagade. Därefter försattes HQ AB i konkurs och trädde senare i likvidation.

”Domen kan överklagas fram till den 17 juli.”

HQ AB:s konkursbo meddelade i maj att de tog över HQ AB:s talan i målet i hovrätten. Samtidigt gav parterna in ett förlikningsavtal och yrkade att hovrätten skulle undanröja de överklagade delarna av tingsrättens dom och stadfästa förlikningen.
Förlikningen innebar bland annat att HQ-grundaren Mats Qviberg, Öresund och revisionsbyrån KPMG tillsammans ska betala drygt 25 miljoner kronor till konkursboet samt att motparterna gav upp sina krav på rättegångskostnader i tingsrätten.
Domen kan överklagas fram till den 17 juli.

” För den som undrar så kommer jag inte sakna HQ processen ett endaste dugg!!”

Mats Qviberg tycks dock säker: nu är det omfattande tvistemplet äntligen över. Några timmar efter beskedet skrev han bland annat så här på Twitter:
”Det är slutlekt mina vänner. Skolan är stängd och jag går och fiskar. För den som undrar så kommer jag inte sakna HQ processen ett endaste dugg!!”

Relaterade Artiklar