PwC tonar ned konkurrensen med advokatbyråer: ”Samarbetar snarare”

Johan Sjöqvist, PwC: “Det här känns som ett perfekt kvitto på att vi är på rätt väg”.

Revisionsbyrån PwC hamnade på första plats Legally yours undersökning Transaktionsbarometern. Totalt medverkade 250 inköpare av juridiska tjänster i undersökningen, var tredje uppgav att PwC var en av de revisionsbyråer och skattekonsulter de helst ville anlita i samband med en transaktion.
– Vi är naturligtvis jätteglada för förstaplatsen. Vi har arbetat väldigt hårt med att bygga upp ett stort och kompetent team för att kunna hjälpa våra kunder ännu bättre. Det här känns som ett perfekt kvitto på att vi är på rätt väg, säger Johan Sjöqvist, ansvarig för M&A för PwC Tax & Legal Services.

”Vår bild är snarare att vi arbetar tillsammans”

Under de senaste åren har revisionsbyråerna trappat upp konkurrensen kring affärsjuridisk rådgivning men Johan Sjöqvist har en delvis annorlunda uppfattning om relationen mellan advokater och revisorer:
– Vår bild är snarare att vi arbetar tillsammans med många olika typer av samarbetspartners i transaktioner.

”Jag är övertygad om att vi kan lära mycket av varandra”

Konkurrerar ni med advokatbyråer i högre utsträckning nu än för några år sedan?
– Vi upplever som sagt att vi snarare samarbetar än konkurrerar med advokatbyråer, men i och med den utökade satsningen på affärsjuridik inom PwC Legal skapas viss konkurrens.

Vad kan affärsjuridiska byråer lära sig av revisionsbyråerna?
– Jag är övertygad om att vi båda kan lära mycket av varandra, och det utbytet sker också dagligen i det täta samarbete vi har i transaktionsprocesser.

Relaterade Artiklar