Protester mot polsk ”utrensning” av HD-domare

Protester mot polsk ”utrensning” av HD-domare Foto. AP/Czarek Sokolowski Foto. AP/Czarek Sokolowski

Omkring 40 procent av domarna i Polens högsta domstol måste lämna sin post. Det är innebörden av den nya lag som trädde i kraft i början av juli. Totalt rör det sig om 27 av 73 domare, rapporterar Reuters. Trots detta fortsatte chefsdomaren Malgorzata Gersdorf att komma till jobbet.
– Jag tänker försvara rättsstaten, sa hon till de demonstranter som samlats utanför Högsta domstolen.

Malgorzata Gersdorf

Malgorzata Gersdorf

”En utrensing förklädd till pensionsreform”

Gersdorf har beskrivit lagen som en ”utrensing förklädd till pensionsreform”.
Det nya lagen innebär att domarna går i pension vid 65 års ålder istället för som tidigare vid 70 års ålder. EU-kommissionen har riktat skarp kritik mot lagen som de bland annat anser undergräver principen om ett oberoende rättsväsende.
Den polska regeringen har motiverat förändringen med att domarkåren är genomsyrad av en mentalitet som lever kvar från kommunisttiden.
Sedan det högernationalistiska partiet Lag & rättvisa tog makten i Polen 2015 har de förändrat landets rättssystem i grunden, något som resulterat i kritik från omvärlden. Bland annat lyder konstitutionsdomstolen numera rakt under justitieministern, skriver Reuters.

Relaterade Artiklar