Popcornmaskinen mot kejsaren: ”Kan bli skärmytslingar”

Popcornmaskinen mot kejsaren: ”Kan bli skärmytslingar” Donald Trump och Xi Jinping. Foto:AP Donald Trump och Xi Jinping. Foto:AP

”Nu kommer den konflikt mellan USA och Kina som länge varit under uppsegling”, säger Mannheimer Swartlings Klas Eklund.

Klas Eklund är expert på Kinas ekonomiska och politiska utveckling.
– Jag var i Kina första gången 1980 och har sett hela resan från maoism till industrimakt. Jag hoppas och tror att min allmänna kompetens om Kina ska komma byrån och dess klienter till del.
I början av mars avskaffade det kinesiska kommunistpartiet tidsbegränsningen för hur länge presidenten kan sitta vid makten.
– Jag deltog i en internationell konferens i Hong Kong när det beskedet kom. Det var ett ganska bekymmersamt tonfall där. En tolkning är att partiet krönt Xi Jinping till evig kejsare. Samtidigt började Trump prata om sina tullar. Sammantaget har det lätt till en obehaglig stämning i hela den sinologiska communityn runt om i världen.

”Å ena sidan en bullrande popcornmaskin och å andra sidan en extremt långsiktig, stark person”
Klas Eklund. Foto: Joachim Lundgren.

Klas Eklund. Foto: Joachim Lundgren.

– Nu kommer den här konflikten som varit under uppsegling mellan USA, en gammal supermakt på nedgång ,och Kina, den nya supermakten på uppgång. Båda har nu kraftfulla ledare, fast på olika sätt. Å ena sidan en bullrande popcornmaskin och å andra sidan en extremt långsiktig, stark person som sätter the great rejuvenation of China, återfödelsen av Kina, högst på dagordningen.
– Det här ser vi på alla områden, såsom handel och investeringar. Vi ser det uppbyggnaden av kapacitet i cyberspace och vi ser det i den militära uppbyggnaden.
– Om USA går med på att Sydkinesiska sjön är Kinas intressesfär så kan det här maktskiftet gå hyggligt smärtfritt till i Asien. Men om USA och dess allierade vägrar så kommer vi att se militära skärmytslingar, säger Klas Eklund.

Relaterade Artiklar