”Politikernas retorik är populistisk – rättssäkerheten är under attack”

Advokat Sargon De Basso vill specialisera sig på opinionsbildande juridik. Till sin hjälp tar han av sociala medier, egna TV-program och crowdfundade rättsfall.

Sargon de Basso har tidigare varit helt inriktad på brottmål. Nu vill han nischa om verksamheten.
– Jag vill ägna mig åt processer av mer principiell karaktär. För något år sedan bekantade jag mig med uttrycket opinionsbildande juridik, det är en bra beskrivning av vad jag vill hålla på med.

Varför vill du rikta in dig på detta?
– Det är ett ganska nytt och spännande område i Sverige. De som i dag ligger närmast det jag vill göra är Centrum för rättvisa. Principiella mål som handlar om mänskliga rättigheter är intressanta. Däremot är det inte lönsamt.

Hur många timmar i veckan har du tänkt jobba med det här?
– Jag är beredd att lägga en ansenlig del av min tid på den här typen av juridik. Men man måste också serveras mål som är av intresse. Jag är ödmjuk inför att det tar tid innan man kommer in ordentligt på området. Det blir en omskolningsprocess. Men jag har bra uppbackning från kontoret.

”Bland annat tittar jag på en eventuell process mot staten alternativt Skatteverket”

Vad har du för mål på gång?
– Bland annat tittar jag på en eventuell process mot staten alternativt Skatteverket med anledning av GDPR-lagen som införs i maj. Vi tittar på lagligheten i det så kallade Spar-registret, som Skatteverket har. Medborgarnas personuppgifter säljs ut till företag som ägnar sig åt direktreklam. Frågan är om verksamheten är laglig efter införandet av GDPR.

Vari ligger det opinionsbildande?
– Syftet är att slå vakt om människors integritet. En medborgare i Sverige har inte bett Skatteverket att deras personuppgifter ska säljas ut för att bolagen sedan ska kunna jaga dem med reklam.

Sargon De Basso öppnar för att finansiera verksamheten på mindre traditionellt vis.
– På sikt ska vi undersöka möjligheterna att ägna oss åt crowdfunding i samband med opinionsbildande mål. Tanken är att först väcka folklig opinion och sedan söka ett finansiellt stöd av närmast symbolisk karaktär. Jag tror inte att man i första vändan kan göra pengar på det här, utan snarare gå plus minus noll så att det täcker kostnader.

”När följarskaran är tillräckligt bred hoppas jag att man kan använda det här för att - på något sätt - gemensamt förändra samhället. ”

Sociala medier är en avgörande del i Sargon De Bassos plan. Under drygt tre år har han hittills samlat 10 000 följare på Facebook.
– Mitt långsiktiga mål är att bygga en plattform av följare på sociala medier för att sedan kunna skapa opinion för att driva den här opinionsbildande juridiken. När följarskaran är tillräckligt bred hoppas jag att man kan använda det här för att – på något sätt – gemensamt förändra samhället.

Hur har du gått tillväga hittills?
– Genom att lyfta frågor som pressetik och narkotikalagstiftningen utifrån mål som jag drivit, som CBD-målet och flera förtalsmål mot Expressen.
– Men jag ska öka takten nu. Ett rimligt underlag för att kunna ha en opinionsbildande funktion är 50 000 – 100 000 följare. Jag siktar på att nå dit inom tre år.
Redan tidigare har Sargon De Basso varit en flitig debattör på sociala medier. Nu trappar han upp den verksamheten. I början av mars lanserar hans byrå tre TV-format på Facebook.
– Vi är två- tre på kontoret som har ett intresse för de här frågorna. Sedan köper vi in tjänster. Vi har ett litet entourage som gör research, skriver och andra personer som sköter den tekniska biten.
– I det första formatet – Populistvalet 2018 – ska vi lyfta alla de populistiska lagförslag som regeringen och oppositionen ägnar sig åt nu i valtider. Jag har aldrig upplevt så uppenbart populistisk retorik inför ett val som jag gör nu, och det är framförallt rättssäkerheten som är under attack.

”Det handlar inte om att stävja brottslighet eller att vilja skapa ett sundare samhälle. Det handlar om att fiska röster”

Ge ett exempel.
– Att den nuvarande regeringen – med hjälp av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – vill införa kriminalisering av sexköp av utomlands, även i länder där det är legaliserat. Lagrådet har ju tagit starkt avstånd mot förslaget eftersom det strider mot principen om dubbel straffbarhet. Det här är ett ogenomtänkt lagförslag med populistiska förtecken.
– Ett annat exempel är att minimistraffet för vapenbrott successivt gått från sex månader till två år under de senaste åren. Man har ökat domstolarnas möjligheter att häkta personer som bär vapen på allmän plats. Men det man försökt åtgärda – att livsstilskriminella ska kunna häktas när de bär på skarpa vapen i allmän miljö – kunde man redan tidigare komma åt.
– Retoriken är starkt präglad av att man bara vill ropa på hårdare tag, och det börjar bli ganska tröttsamt. Det handlar inte om att stävja brottslighet eller att vilja skapa ett sundare samhälle. Det handlar om att fiska röster, säger han.
– De andra formaten heter ”Mot drevet” och ”Veckans Fake News”. Mediedreven blir mer och mer obehagliga och riktar sig allt som oftast mot rättsväsendet. De är sällan nyanserade, sällan balanserade och sällan präglade av eftertänksamhet. Därför vill jag ha ett program som verkar som en motpol.

Relaterade Artiklar