”Politikerna måste ta tillbaka makten från juristerna”

”Politikerna måste ta tillbaka makten från juristerna” Foto: Anders Wiklund / TT Foto: Anders Wiklund / TT

Under de senaste åren har en debatt förts om att domstolarna fått större inflytande på politikernas bekostnad. Oskar Taxén, jurist på Kommunal konstaterar i rapporten ”Juridifiering” och i en debattartikel i Dagens Nyheter att politiska beslut ”under de senaste 30 åren ” har flyttats till myndigheter och domstolar:
”Resultatet är en juridifiering där politiker i dag allt oftare retirerar bakom juristers beslut i stället för att försvara och förklara sin politik. Den här utvecklingen måste vändas”, menar Taxén.

”En juridifiering där politiker i dag allt oftare retirerar bakom juristers beslut i stället för att försvara och förklara sin politik.”

I rapporten beskriver Taxén juridifieringen som en del av en ”teknokratisk trend”.
Han ger i debattartikeln flera exempel på risker med den här utvecklingen. Ett urval:
• Den gör det svårare för väljarna att se vem som är ansvarig för ett visst beslut.
• Den kan leda till att politikernas kunskap om frågorna minskar.
• Juridifieringen kan minska lagens förutsägbarhet och auktoritet.
• Domstolarna utsätts för en politisk risk.

I en replik på Taxéns inlägg skriver Juseks vd Magnus Hedberg på DN Debatt:
”För rättssäkerheten är det av största vikt att våra politiker fattar beslut på goda juridiska grunder och att vi drar nytta av den samlade juridiska kompetensen”.

Läs Taxéns rapport här
Taxéns artikel på DN Debatt
Hedbergs svar

Relaterade Artiklar