Ordförandens besked om Anne Rambergs efterträdare

Ordförandens besked om Anne Rambergs efterträdare Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson om frågan som den nya generalsekreteraren ”ska vidareutveckla”.

I augusti 2019 slutar Anne Ramberg som Advokatsamfundets generalsekreterare. Informationen om vilken uppdragsbeskrivning hennes efterträdare ska arbeta efter – och vilka egenskaper som kommer att viktas högst under rekryteringen – har hittills varit mycket sparsmakad. Men i en krönika i samfundets tidning ”Advokaten” ger Danielsson ny information om vad styrelsen förväntar sig av Rambergs efterträdare.

Christer Danielsson

Christer Danielsson

”Att hitta rätt person är tveklöst min och styrelsens viktigaste uppgift under det närmaste året”

Han konstaterar att samfundet har en “ stark röst i den rättspolitiska debatten”, en position som den nye generalsekreteraren förväntas ”upprätthålla och vidareutveckla”.
Att värna ”kårens yrkesintressen” är en annan uppgift som specificeras i krönikan.
Ett beslut om vem som tar över posten är att vänta i november. Tanken är att den nye generalsekreteraren ska tillträda våren 2019 och under en period arbeta tillsammans med Ramberg.
”Att hitta rätt person är tveklöst min och styrelsens viktigaste uppgift under det närmaste året”, skriver Danielsson.

Relaterade Artiklar