“Nyfikenhet på kunderna är inte det som driver advokatbyråerna”

“Nyfikenhet på kunderna är inte det som driver advokatbyråerna” Foto:  Anette Persson/Sharp Cookie Advisors
Foto: Anette Persson/Sharp Cookie Advisors

Sommarläsning från arkivet, ursprungligen publicerad i februari 2018.

Sommaren 2015 lämnade Sofia Edvardsen advokatbranschen för att starta den egna juristbyrån Sharp Cookie Advisors.
– Det var väldigt lägligt just då. Det fanns en techscen i Stockholm, men den hade inte samma kraft som den fått de senaste åren, säger hon.
Som advokat har hon bland annat jobbat på Baker & McKenzie och Synch.
– Jag lämnade samfundet för att jag såg att klienterna kräver större kompetens och en mer professionell ledning än vad jag upplevt i advokatbranschen. Man kan inte driva ett företag baserat på sin egen historik och tro att det är så det kommer att se ut även framåt.
– Till stor del är samfundsreglerna bra men det finns delar som inte passar juridiska tjänster mot näringslivet. Begränsning av affärsmodeller, samarbetsformer och att man inte får ha andra än advokater i styrelsen, kommer långsiktigt att hämma nytänkandet och vara en stor nackdel för branschen. Här tror jag vi tjänar på att gå mot det man kan se internationellt med regler anpassade mot olika typer av verksamheter. Dagens regler är som bäst anpassade för försvars- och humanjurister men har en stor utvecklingspotential för affärsnära juridiska tjänster.

”Digitaliseringen har påverkat hur kunderna paketerat sina tjänster. För att kunna vara med på deras resa får man som konsult gå från gamla affärsmodeller till att hitta nya.”

– I byråvärlden står transaktioner i fokus. För att kunna konkurrera internationellt satsar byråerna ännu mer på det. Att ge rådgivning till klienter för deras affärsutveckling kring nya tjänster är inte prioriterad.

– Eftersom jag hade kontakter i techbranschen och kompetens på det området blev det lägligt för mig att sätta upp något eget och kunna fokusera på den typ av ständig utveckling som bolag med it-tunga tjänster är i behov av.
– Digitaliseringen har påverkat hur kunderna paketerat sina tjänster. För att kunna vara med på deras resa får man som konsult gå från gamla affärsmodeller till att hitta nya.

Upplever du att traditionella byråer har svårt att hantera nya typer av uppdrag?
– Ja. På sina håll hade de också haft svårt att ta uppdrag för längre projekt hos kunder. Här behövs trovärdighet och ett passande arbetssätt.
– Den stora kulturella omställningen är vem i organisationen som fattar besluten. Det är inte längre bolagsjuristen som driver de nya affärerna, utan det är marknadschefen, it-chefen, it-säkerhetschefen eller affärsutvecklingschefen. Du måste förstå den kulturen och kunna påverka även de personerna. Då behövs en bredare kompetens och en bredare erfarenhet av att jobba affärsnära. Och nyfikenhet på kunderna är kanske inte det som driver advokatbyråerna.

”Det är inte längre bolagsjuristen som driver de nya affärerna”

Vilka kundbehov finns som inte byråvärlden kan svara upp mot?
– Ute på fältet ser vi vilka som erbjuder juridiska tjänster, vilka som kommer att bli relevanta för kunderna. Det handlar inte längre om enbart advokat- eller juristbyråer.
– De äldre byråerna, som har sin fasta affärsmodell och har varit igång länge, ser sin modell som nyckeln till framgång. De har mer av en förvaltande kultur. Det kan göra att man blir mindre flexibel och lyhörd mot kunderna. Hos dagens näringsliv med en verksamhet som ständigt utvecklas så får den typen av rådgivare svårt att få gehör och behålla uppdrag.

Hur har Sharp Cookie utvecklats på de här knappt tre åren?
– Fokus har legat på att få en organisation och en kundstock som är utmanande, hållbar och intressant. Vi har velat göra ett avtryck. Där har vi verkligen lyckats. Vi företräder de större bolag i Sverige som är knutna till digitaliseringsprojekt och frågor kopplade dit. Vi har nu en plattform och buffert för att kunna ta oss an nya möjligheter. I pipen har vi flera digitala satsningar som förhoppningsvis kan innebära större hävstångseffekter framöver. Som fristående byrå har vi till exempel tillgång till samarbetsformer som joint ventures som inte är tillåtna för advokater.

Har ni uteslutande techbolag som kunder?
– Nej, men vi jobbar mot techavdelningarna på större företag inom branscher som bemanning, media, vård och handel.
I dagsläget består Sharp Cookie av fyra jurister.
– Vi kommer att anställa fler även om jag som företagsledare har lärt mig att det är svårt att säga exakt när.

”Många advokatbyråer har för lite fokus på efterleveransen”

När du nu ser advokatbranschen på avstånd – upplever du att de fortfarande gör strategiskt tveksamma beslut om framtiden?
– Det största misstaget är att de fortfarande erbjuder juristtjänster på sina egna – säljarens – villkor. Det är den enda bransch i Sverige som gör så. Det här kräver mycket från kunden.
– Även bankerna – en än mer traditionell bransch – håller nu på att konkurrensutsättas. Visserligen är de tvingade av lagstiftning att tillgängliggöra mer data för sina kunder. Men effekten blir att de går före advokatbranschen, vilket är intressant. Jag hoppas att det kan vara en väckarklocka.
– Många advokatbyråer sätter sig inte heller in i det sammanhang som det juridiska rådet ska användas i. De har för litet fokus på efterleveransen, hur beslutet ska kunna implementeras och hur de ska kunna jobba med styrelsen i de här frågorna. Om det här inte görs på rätt sätt kan hela satsningen stanna av. Det juridiska rådet tar dig bara en begränsad bit. Du måste kunna omsätta det på ett praktiskt sätt tillsammans med klienten.

Relaterade Artiklar