Nya bevisregler ska ge effektivare rättegångar

Nya bevisregler ska ge effektivare rättegångar Foto: Bertil Ericson/ SCANPIX Foto: Bertil Ericson/ SCANPIX

Rättegångar ska bli mer effektiva med hjälp av bland annat kortare häktningstider och färre personer som behöver vittna på plats i rättssalen.

Svea hovrätts president Fredrik Wersäll leder utredningen om processrätt och stora brottmål. Under tisdagen lämnade han över ett delbetänkande till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Där föreslås bland annat:
• Utökade möjligheter att ta upp berättelser vid förhör i rätten under förundersökningen eller förberedelsen av brottmålet. Dessa berättelser ska sedan kunna användas som bevis i rättegången. Det kan handla om förhör med målsägande, misstänkta och vittnen.
• Utökade möjligheter att använda berättelser som lämnats under förundersökningen, till exempel i polisförhör, som bevisning vid rättegångar. Detta förutsätter att det finns en ljud- och bildupptagning av berättelsen.

”Utredningen gör bedömningen att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till en mer effektiv brottmålsprocess”

Utredningen gör bedömningen att de presenterade förslagen bland annat kommer att leda till en mer effektiv brottmålsprocess, kortare häktningstider, minskad restriktionsanvändning, ett effektivare brottsutredningsarbete, bättre förutsättningar för materiellt riktiga domar och minskad risk för press och hot mot förhörspersoner.

Relaterade Artiklar