“Nämndemannasystemet måste ändras – annat vore katastrofalt”

“Nämndemannasystemet måste ändras – annat vore katastrofalt” Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix / SCANPIX / Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix / SCANPIX /

I en krönika i Aftonbladet riktar författaren Jan Guillou hård kritik mot systemet med nämndemän som utses av de politiska partierna
Guillou konstaterar att tanken med lekmannadomare från början kan ha varit rätt tänkt, men att detta inte innebär att nämndemännen – som i tingsrättsmål – ska vara i majoritet.

”Vi riskerar nämligen att inom kort få en nämndemannakår som till en femtedel består av sverigedemokrater”

På senare år har systemet blivit allt mer ”rättsosäkert” anser Guillou. Inför höstens riksdagsval blir frågan allt mer aktuell anser han:
”Vi riskerar nämligen att inom kort få en nämndemannakår som till en femtedel består av sverigedemokrater. Det vore katastrofalt för den dömande verksamheten, särskilt i tingsrätterna”, skriver Jan Guillou i krönikan. Han motiverar med att Sverigedemokraterna anser att ”viss etnicitet är mer predestinerad för brottslighet” och att islam ”är ett hot mot det svenska samhället”.
För att undvika politiska domar föreslår Guillou bland annat att de tre nämndemännens röster ska slås samman till en enda.

Relaterade Artiklar