MP-motion: ”Regeringen får inte ge vika för domstolarnas motstånd”

MP-motion: ”Regeringen får inte ge vika för domstolarnas motstånd” Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

I början av september avvisade Lagrådet regeringens förslag om hur FN:s barnkonvention ska införlivas i svensk lag. Lagrådet menade bland annat att konventionen redan återspeglas väl i befintlig lagstiftning.
”De flesta av konventionens artiklar är allmänt hållna och utformade så att de inte passar för en direkt tillämpning i enskilda fall”, menade Lagrådet.
Redan i sin första regeringsförklaring 2014 sade statsminister Stefan Löfven att barnkonventionen skulle bli svensk lag.

”Det är nu av oerhörd vikt att regeringen inte ger vika för det motstånd som främst kommer från våra domstolar ”
MP-motion: ”Regeringen får inte ge vika för domstolarnas motstånd”

Riksdagsledamoten Jan Lindholm (MP) vill – ”med anledning av lagrådets kraftfulla motstånd mot regeringens förslag”- motion att riksdagen ska göra ett ”kraftfullt uttalande” så att regeringen får ett tydligt stöd i det fortsatta arbetet.
I en ny motion skriver han:
”Det är nu av oerhörd vikt att regeringen inte ger vika för det motstånd som främst kommer från våra domstolar utan fortsätter lagstiftningsarbetet med kraft. Barns rättigheter kränks varje dag i Sverige och vi står inför en avgörande strid. Barns rätt måste väga tyngre än en förändringsovillig rättsapparat”.

Relaterade Artiklar