Motstånd mot anonyma vittnen: ”Första steget mot haveri”

Motstånd mot anonyma vittnen: ”Första steget mot haveri” Foto: Adam Ihse / SCANPIX Foto: Adam Ihse / SCANPIX

I samband med undersökningen Advokaternas advokat 2017 fick deltagarna svara på frågan om de anser att vittnen ska kunna vara anonyma.
72 procent av de deltagande advokaterna svarar ”nej” på den frågan. Bland brottmålsadvokaterna är motståndet nästintill totalt, 93 procent svarar ”nej”. Bland affärsjurister är den andelen 64 procent och bland humanjurister 77 procent.
Många av de advokater som valt att motivera sitt nej hänvisar till rättssäkerheten inte minst att det blir svårt för en tilltalad att försvara sig när den inte vet vem som står bakom ett vittnesmål.
Diskussionen har blivit aktuell efter den senaste tidens mordvåg i Skåne. Polisen i Malmö har påpekat att många brott förblir ouppklarade eftersom få vågar vittna.
– I ett vanligt gangstermord finns ofta ingen forensisk bevisning som binder mördaren. Då återstår bara vittnen, har Bo Lundqvist, chef för Malmöpolisens Kalla fall-grupp, tidigare sagt till Sydsvenskan.
Detta har aktualiserat debatten om att tillåta anonyma vittnen, för att lättare klara upp brotten. Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare framfört det här kravet.
Under vintern har även Liberalerna anslutit sig.
Regeringen är motståndare till förslaget.

”Det ska i princip vara säkerställt att vittnet kommer mördas om han eller hon inte får vara anonym.”

De advokater som vill tillåta anonyma vittnen motiverar sina svar så här:

• Det förutsätter att det går att hantera rättssäkert
• Det skall enbart tillåtas i vissa fall som när det gäller vittnesmål mot organiserade kriminella organisationer.
• I EXTREMA undantagsfall bör det vara möjligt, det ska i princip vara säkerställt att vittnet kommer mördas om han eller hon inte får vara anonym.
• I förhållande till den tilltalade men inte till rätten
• Bör i så fall normalt påverka bevisvärdet i enlighet med den fria bevisprövningen.
• Ja, det är tyvärr nödvändigt i vissa fall, men i så fall måste vittnesmålens autenticitet kunna säkras på något sätt; kanske genom domstolens medverkan.
• Självklart – vår grannländer har det – och även på många håll ute i Europa. Ett av flera sätt att minska brottsligheten och sätta fast kriminella
• Under vissa förutsättningar som bör vara mycket genomtänka – men då det exempelvis finns inslag av viss organiserad brottslighet.

”Första steget mot haveri. Stärk istället skydd för vittne och hårda straff för vittnestrakasserier.”

De advokater som inte vill tillåta anonyma vittnen motiverar sina svar så här:

• Den tilltalade måste ges möjlighet att bemöta anklagelser som riktas mot denne samt även ha möjlighet att ta del av vem som står bakom anklagelserna. Anonyma vittnen underminerar möjligheterna till ett rättvist försvar
• Det blir ett rättssäkerhetsproblem som leder fel.
• Ett första steg skulle i stället kunna vara att i större utsträckning gå på uppgifter lämnade i förhör, d.v.s. att inte tillmäta vittnets vid huvudförhandlingen lämnade uppgifter någon större betydelse om vittnet inte kan lämna en rimlig förklaring till varför uppgifterna har ändrats.
• Jag har skrivit en uppsats om detta på juristprogrammet och vetenskapligt kommit fram till att anonyma vittnen är förkastligt.
• Full anonymitet påverkar trovärdigheten och dessutom, enligt mitt förmenande, vittnets känsla av allvar för situationen. Forumtrollen på internet kan då komma in i rättsprocesserna på samma sätt som de idag söndrar på internet.
• För att det då inte finns någon möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet eller trovärdighet.
• Första steget mot haveri. Stärk istället skydd för vittne och hårda straff för vittnestrakasserier
• Har svårt att se hur det skulle gå ihop med den tilltalades rättssäkerhet. Bevisvärdet på anonyma vittnen är ju också lägre så tror inte att det skulle bidra till fler fällande domar. Är bättre att arbeta mer förebyggande med mkt grova brott än att allt ska lösas på något mirakulöst sätt i domstol.
• Helt galet förslag!
• I stort strider detta mot Europakonventionens artikel 6.
• Jag förstår tanken bakom de som röstar för anonyma vittnen, men samtidigt är jag helt övertygad om att rättssäkerheten kommer bli lidande.
• Katastrof för rättssäkerheten
• Rättssäkerheten kollapsar
Rättssäkerheten riskeras. Rätten till en rättvis rättegång. Går inte att försvara sig emot anklagelser på ett bra sätt
• Undantag SÄPO-utredningar
• Vi lever väl ändå en rättsstat och inte i Orwells 1984?
• Vilken fråga!

Relaterade Artiklar