Motdraget: ”Inför en nationell domstolsjour”

Motdraget: ”Inför en nationell domstolsjour” Foto: Jonas Ekströmer / TT / Foto: Jonas Ekströmer / TT /

Justitieutskottets besked efter regeringens förslag att åklagare ska kunna utse försvarare.

Justitieutskottet vill att riksdagen ska rösta nej till regeringens förslag om att åklagare ska kunna utse försvarare under kvällar och helger. Istället bör riksdagen rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna, skriver utskottet i ett pressmeddelande.
Bakgrunden är EU:s rättshjälpsdirektiv som fastställer minimiregler om rätt till rättshjälp för misstänkta och anklagade. Direktivet innebär bland annat att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Senast den 5 maj ska rättshjälpsdirektivet vara genomfört i svensk lag.

”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen ska anta regeringens förslag.”

Justitieutskottet anser att det bör införas en form av joursystem inom domstolarna som kan förordna försvarare under kvällar och helger.
Justitieutskottet är inte enigt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att riksdagen ska anta regeringens förslag. De menar att förslaget är nödvändigt för att kunna följa rättshjälpsdirektivet och att Sverige annars riskerar att få betala höga belopp i vite.

Relaterade Artiklar