Nytt moment i juristutbildningen ska "skriva historia"

Nytt moment i juristutbildningen ska "skriva historia" Foto: Claudio Bresciani / TT Foto: Claudio Bresciani / TT

Regeringen vill införa nya obligatoriska moment i en rad utbildningar, bland dem juristlinjen. Syftet med momenten är att upplysa om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Övriga utbildningar som berörs av förslaget är även fysioterapeutexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Gemensamt för samtliga yrken är att de innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver historia”

− Kunskap om våld i vissa yrkesgrupper kan vara helt avgörande för att rädda liv. Obligatorisk undervisning om mäns våld i nära relationer på utbildningar där studenterna kommer möta våldsutövare och våldsutsatta i sina framtida yrken är en grundläggande åtgärd som efterlysts i årtionden. Alla som har arbetat länge med dessa frågor förstår att regeringen här skriver historia, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Målsättningen är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan förebygga och upptäcka våld samt vilka insatser som är verkningsfulla.

Relaterade Artiklar