Ministern uppmanar jurister: Finn er inte i tystnaden om övergrepp!

Ministern uppmanar jurister: Finn er inte i tystnaden om övergrepp! 
Foto: Adam Wrafter / SvD / TT / Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

Gymnasieminister Anna Ekström (S) till Sveriges jurister: ”Anmäl! Berätta! Skammen är förövarnas.”

I ett tidigt skede av #MeToo-kampanjen berättade gymnasieminister Anna Ekström (S) om en erfarenhet från sin tid som domstolsjurist. En manlig kollega i chefsposition drog med sin hand över hennes rygg och ned över benen: ”Min reaktion blev att jag skämdes. I flera år slog jag ner blicken när jag mötte mannen”, kommenterade hon.

”Det är en vanligt förekommande jämförelse; jag blir lika upprörd när den levereras med torr juridisk prosa som när den uttrycks grövre från anonyma hatkonton”

I en ledare i Advokatsamfundets tidning Advokaten skriver generalsekreteraren Anne Ramberg om #Me Too-kampanjen. Hon konstaterar att ”det finns en stark kraft” i många av berättelser om trakasserier och övergrepp som kvinnor delat med sig av men att hon inte är ” övertygad om det ändamålsenliga i att kvinnliga statsråd, med uppgift att styra landet, med onödig utförlighet redovisar sina sexuella erfarenheter”.
Detta uttalande har Anna Ekström nu reagerat på:
”Att också resursstarka kvinnor riskerar hånfulla kommentarer för denna öppenhet visar Anne Ramberg med all önskvärd tydlighet genom att likställa de övergrepp vi utsatts för med sexuella erfarenheter. Det är en vanligt förekommande jämförelse; jag blir lika upprörd när den levereras med torr juridisk prosa som när den uttrycks grövre från anonyma hatkonton”, skriver hon på Facebook.

”Jag vill uppmana alla jurister - kvinnor och män, äldre och yngre - att inte finna sig i den tystnad som länge har rått om sexuella övergrepp”

Anna Ekström avslutar:
”Jag vill uppmana alla jurister – kvinnor och män, äldre och yngre – att inte finna sig i den tystnad som länge har rått om sexuella övergrepp, kränkningar och ren sexism på juristers arbetsplatser. Anmäl! Berätta! Skammen är förövarnas.”

Relaterade Artiklar