“Mer vilda västern – barnen kommer i kläm”

“Mer vilda västern – barnen kommer i kläm” Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT / Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT /

Fyra av tio familjerättsliga praktiker upplever att vårdnadstvisterna har ändrat karaktär under senare år.
Här beskriver de hur:

Anklagelser om alkoholproblem och sexuella övergrepp är allt vanligare i vårdnadsmål.
Barnets bästa står inte fokus
Betydligt mer infekterade med orosutredningar som en del i processen.
De har blivit smutsigare, det kommer fler påståenden om övergrepp och misshandel än tidigare och föräldrarna tenderar att använda barnen som slagträ för egen vinning, föräldrarna är större egoister än tidigare och ser inte barnen i konflikten.
De har blivit bråkigare
De har blivit mer subjektiva
De har blivit smutsigare och barnen kommer mer i kläm. Handläggningstiderna på soc är för långa.
Dels har tonen mellan föräldrarna hårdnat avsevärt, dels underblåser fler ombud föräldrakonflikten.

”Det är oerhört infekterat”

Det har blivit ett hårdare klimat och större svårigheter att få till stånd överenskommelser.
Det är mer vilda västern. Föräldrar tar sig mer friheter på den andre förälderns bekostnad och man kommer till advokaten för sent. Många förhållanden lever för länge oreglerat utan överenskommelser som skapar konflikter.
Det är oerhört infekterat och min upplevelse är att ombuden många gånger inte lyckas med sin kurativa roll och själva bidrar till att den infekterade stämningen följer med ända in i rättssalen.
Djupare konflikter, svårare att nå en frivillig uppgörelse mellan föräldrarna och mer tidskrävande/kostsamma konflikter
Eftertänksamheten – särskilt hos parter – ebbar ut.

”Tar för lång tid och ombuden är rabiata”

Exempelvis används en konflikt och försoningsmetod av vissa TR. Kan givetvis vara positivt men tyvärr inte alltid vilket leder att målet drar ut på tiden.
Fientliga ombud utan intresse av konfliktlösning, smutskastning, egoism
Fler män som är kärande.
Fler till antalet. Mer allvarliga komplicerade och utdragna tvister
Flera vårdnadstvister och bodelningstvister.
Fäder har i allt högre utsträckning blivit lovligt villebråd. Anklagelser om stort och smått blandas för att åstadkomma noll umgänge eller umgänge begränsat med “umgängesstöd” eller (ännu värre) “Skype”.
Interimistiska beslut fattas godtyckligt emellanåt. Ingen generell linje som följs utan beslutet är individuellt baserat på ordföranden i målet.
Lättare att få ensam vårdnad. Domstolen kan döma till delat boende
Mer infekterade och mer svårlösta.
Mycket större omfattning på materialet i målen på bekostnad av kvaliteten.
Män tar tillvara sina barns rättigheter till sin pappa mer.
Männen tar mer plats och kräver att få boendet.
Sabotage och osämja är allt vanligare anledningar snarare än olämplighet hos den ena föräldern.
Samarbetsviljan har minskat, oftare tvister och detta om tämligen obetydliga detaljer, råare ton och mera agg i processen från parterna.
Större motsättningar mellan parterna.
Tar för lång tid och ombuden är rabiata
Tonen mellan föräldrarna har hårdnat. Bevisningen har ökat markant i form av bilder, sms, mms, FB-inlägg och annat från sociala medier.
Tvisterna har blivit “aggressivare”. Parterna tenderar att sätta sig själva, sin egen relation och “millimeterrättvisa” i fokus än att fokusera på barnens bästa, ålder och behov.
Större rättvisetänk mellan föräldrarna istället för barnperspektiv

Relaterade Artiklar