MAQS kontor i Stockholm splittras vid årsskiftet

MAQS kontor i Stockholm splittras vid årsskiftet Foto: MAQS Foto: MAQS

Advokatbyrån MAQS stockholmskontor splittras vid årsskiftet. Managing partner Katrin Troedsson: ”Det är tråkigt”

I ett pressmeddelande kommunicerar MAQS att verksamheten i Stockholm vid årsskiftet kommer att ”genomgå en förändring”. Enligt uppgifter till Legally yours handlar detta om att ”nästan alla delägare” lämnar kontoret.
Katrin Troedsson, managing partner på MAQS i Göteborg, kommenterar:
– Det kommer att ske förändringar på stockholmskontoret vid årsskiftet, men fram till dess kommer verksamheten vara helt intakt. Det vi håller på med nu är att mejsla fram hur verksamheten kommer att se ut. Det handlar om att ett antal delägare kommer att lämna verksamheten vid årsskiftet.

”Det har varit många interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm om hur verksamheten ska bedrivas”

Hur många delägare har ni idag i Stockholm?
– 20.
Och hur många av dem lämnar?
– Vart enskilda delägare kommer att gå det får varje enskild delägare kommunicera. Det kommer att ske förändringar men vi kommer alltså fortsatt att finnas kvar på stockholmsmarknaden.

Jag har hört uppgifter om att ”nästan alla” delägare i Stockholm slutar. Det låter som en övervägande majoritet.
– Jag skulle inte vilja använda de orden. Vi får som sagt återkomma till formerna för MAQS efter årsskiftet.

I juni kommunicerade advokatfirman Lindahl att samtliga delägare på stockholmskontoret lämnade verksamheten för två nystartade byråer. Även i MAQS-fall anges motiveringen vara olika interna uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas.
Ser du likheter med Lindahls situation?
– Jag har liten inblick i Lindahl men vad jag vet finns inga kopplingar däremellan. Men det har varit många interna diskussioner mellan delägarna i Stockholm om hur verksamheten ska bedrivas, säger Katrin Troedsson.
– Vi har tre kontor i dagsläget – Stockholm, Göteborg och Malmö – med totalt 175 medarbetare. Vi är övertygade om att MAQS kommer ha en fortsatt stark framtid i Stockholm. Det är självklart för oss att fortsätta den positiva utveckling vi haft de senaste åren. Det är tråkigt när sådant här saker händer, men verksamheten kommer att fungera precis som vanligt fram till årsskiftet.

Relaterade Artiklar