”Mängd- och straffrabatterna måste bort”

”Mängd- och straffrabatterna måste bort” Foto: Anders Wiklund / TT Foto: Anders Wiklund / TT

”Kriminella bör straffas för alla brott som de begår”, anser riksdagsledamoten Jörgen Warborn (M).
I en motion föreslår Jörgen Warborn att mängd- och straffrabatterna i samband med straffutmätning ska tas bort.
”Att få rabatt för att man utfört många brott, eller har en viss ålder från 18 år och uppåt, sänder helt fel signaler. Kriminella bör straffas för alla brott de begår, samhället bör säga ifrån från första stund och alla brottsoffer har rätt till värdig upprättelse”, skriver Warborn i motionen.

”Oavsett om någon snattar eller stjäl så ska denne inte få rabatt, istället bör det utdömas proportionerliga straff.”
Foto: Riksdagen

Foto: Riksdagen

I motionen skriver Warborn vidare att ”legitimiteten att betala skatt undermineras” om staten inte kan ”upprätthålla lag och ordning”.
”Oavsett om någon snattar eller stjäl så ska denne inte få rabatt, istället bör det utdömas proportionerliga straff. (…) Mängdrabatten samt straffrabatten bör därför utredas om att avskaffas och rättsväsendet stärkas.”

Relaterade Artiklar