”Många säger att de varit missnöjda med hur skiljeförfaranden sköts”

I mitten av september lanserades skiljedomsinstitutet Inires. Grundare är Christina Blomkvist, tidigare advokat på bland annat Hammarskiöld och ansvarig för Folksams M&A-avdelning och Linn Bergman, tidigare biträdande generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
– Vi började fundera på det här i början av året, säger Linn Bergman.
– Det vi vill uppnå är att få ett skiljeförfarande som är effektivt och rättssäkert. Vi tror att digitala verktyg och en gemensam arbetsplattform är utmärkta sätt att nå det. Tidigare har sådana verktyg varken använts i någon nämnvärd omfattning vid skiljeförfarande eller i domstol. Vi vill möta företagens krav på effektivitet och rättssäkerhet och erbjuda en process som resulterar i domar som tål granskning
Inires använder sig av det egenutvecklade internetbaserade ärendehanteringssystemet Elinor.
– Ett skiljeförfarande kör man under kort tid- sedan är det slut. Därmed ligger det närmast tillhands att det är ett skiljedomsinstitut som måste säkerställa att det finns en infratstruktur med digitala hjälpmedel på plats. Parterna kan inte fixa det själva och det har vi försökt ta tag i här, säger Christina Blomkvist.

”Det är som i Högsta domstolen. Andra sköter beredningen, sedan kommer justitieråden in och dömer av i målet”
Linn Bergman

Linn Bergman

– Verktyget fungerar som tvistens projektledare. Den hjälper till att sätta upp en tidsplan och att sedan följa upp den. I dag utses skiljedomarna som regel tidigt i processen. Sedan får den lägga mycket tid på att administrera resten av förfarandet. Det här är personer som arbetar med en väldigt hög timkostnad, därmed riskerar kostnaderna bli höga för parterna.
– Företagen ska inte betala mer än vad som behövs. Man ska inte behöva betala för ineffektivitet. Nu kan man i stället låta Inires sköta administrationen väldigt långt fram i processen, säger Christina Blomkvist.
– Det är som i Högsta domstolen. Andra sköter beredningen, sedan kommer justitieråden in och dömer av i målet, säger Linn Bergman.
Även de skiljedomsregler som används kommer att skilja sig från andra institut:

”Många säger att de varit missnöjda med hur skiljeförfaranden sköts idag, men att de inte har haft några alternativ.”

– Vi har skruvat på reglerna för att bibehålla flexibiliteten för att företag och deras ombud ska kunna forma processen, säger Linn Bergman.
– Samtidigt har vi velat strama upp så att man inte låter diskussioner kring formalia löpa i oändlig tid så att man får kort tid på sig att komma överens och styra upp. Och kan man inte det fattar Inires besluten om hur processen ska utformas, hur länge den ska pågå och hur många skrifter man ska lämna in.
– Ofta är det ett sådant fokus på flexibilitet att man tror att man som skiljedomare kan lämna över besluten till parterna och sedan vänta på att de ska komma med besked. Det är inte effektivt.
– Vi vill vara ett alternativ till de befintliga skiljedomsinstituten Med ett effektivare och mer rättssäkert system kan även mindre företag tycka att det skiljeförfarande är ett bra sätt att lösa sina tvister. Vi vänder oss även till dem.

Dessutom vill Linn Bergman och Christina Blomkvist ge parterna fler möjligheter att nå förlikning – innan skiljeförfarandet inleds:
– I samband med att ett förfarande börjar så träffas parterna öga mot öga hos oss och får en möjlighet att diskutera förlikning i samband med att vi gemensamt går igenom hur skiljeförfarandet ska läggas upp om man inte kommer överens. Det kan vara svårare att komma överens om man bara skickar dokument till varandra och tvisten hinner eskalera, säger Christina Blomkvist.

Vad har ni fått för respons från marknaden?
– Det återstår naturligtvis att se hur pass snabbt företagen upptäcker oss och i vilken utsträckning branschen är beredd att arbeta mer med stöd av digitala verktyg. Men hittills har responsen varit otroligt positiv. Många säger att de varit missnöjda med hur skiljeförfaranden sköts idag, men att de inte har haft några alternativ. De anser att vi adresserar de här problemen. Sedan uttrycker många generellt också att det är positivt med en ökad konkurrens och att det aldrig är bra att det bara finns en aktör på en marknad.

Relaterade Artiklar