M&A expert utvecklade it-verktyg: ”Fler jurister borde programmera”

I 25 år har Christina Blomkvist haft två stora intressen – juridik och programmering. Nu kombinerar hon båda kompetenserna genom att ta fram framtidens juristtjänster.

I våras lämnade Christina Blomkvist advokatbranschen för att utveckla och marknadsföra sin egen samarbetsplattform GreenCounsel. Dessutom kommer hon att vara knuten till konsultbyrån LegalWorks, där hon ska utveckla nya former för juridisk rådgivning.
Ursprungligen är Christina Blomkvist musiker. Hon är utbildad konsert/diplomorganist vid bland annat musikkonservatoriet i Köpenhamn. Hon började läsa juridik samtidigt som hon gick solistklassen i Köpenhamn. Sedan dess har Christina Blomkvist skaffat sig lång erfarenhet inom M&A och tvistelösning. I flera år har hon varit verksam som advokat på affärsjuridiska byråer som Hammarskiöld och Setterwalls. Som ansvarig för Folksams transaktionsarbete byggde hon upp försäkringsbolagets system för M&A-processer och dess organisation för förvärv och avyttringar.
Under många år har hon varit mycket intresserad av programmering
– Länge har det varit mitt stora intresse bredvid juridiken. Jag är självlärd och har hållit på med det i över 25 år, säger Christina Blomkvist.

”Det måste finnas ett syfte. Det måste hjälpa till att lösa någons problem”

– Under min skolgång var jag jätteintresserad av matematik. Jag läste flera årskurser i förväg. När jag kom till gymnasiet var det första jag gjorde att tenta det naturvetenskapliga programmets matematik. I samband med det började jag med programmering. Det första program jag lärde mig var basic, som var väldigt populärt på den tiden men som väl knappast någon hört talas om det idag.
– Idag jobbar jag med olika programmeringsspråk för olika ändamål. Det som hela tiden drivit mig med programmeringen är att det ska vara till nytta och att det ska vara användarvänligt . Det måste finnas ett syfte. Det måste hjälpa till att lösa någons problem

Ser du några likheter mellan musiken och juridiken och programmeringen?
– Kanske gör musiken att man blir mer kreativ och tränar förmågan att se olika flöden. Men framförallt så tror jag att det lärt en uthållighet och att prestera när det behövs, lite som elitidrottare.

Att övergå till egen verksamhet beskriver hon som ”skräckinjagande”.
– Men också spännande. Man måste följa sina drömmar. Det är inspirerande att kunna ta tag i de saker som jag gått och funderat länge på och sett att det finns ett behov av.

Har advokatbranschen varit tillräckligt intresserade av att använda digitala verktyg – eller har de hamnat onödigt långt efter?

– Intresset finns nog. Men jag tror också att det finns ett eftersom få jurister har teknisk bakgrund. Fler jurister borde intressera sig för programmering. Byråerna ligger efter, men det går inte att skylla allt på dem. Det har till exempel varit ont om bra verktyg just för deras typ av arbete.

”Man slipper lägga mycket tid på de uppgifter som inte är av så stort värde för tjänsterna men som ändå måste göras. ”

– I flera år har jag efterlyst att man på advokatbyråerna ska utnyttja den digitala utvecklingen. Arbetet blir roligare om man använder sig av rätt verktyg. Man slipper lägga mycket tid på de uppgifter som inte är av så stort värde för tjänsterna men som ändå måste göras.
– På Folksam jobbade vi mycket med den biten. Bland annat började vi använda oss av ett stort dokumenthanteringssystem. Där diskuterade vi också hur vi ska hantera information på bästa sätt. Hur man kan bearbeta den, och hur kan man använda tekniken för att bli mer effektiv och smart.

Vilka är de största förändringarna som juristbranschen står inför?
– Jag tror det kommer att vara en långsam, stegvis utveckling. Samtidigt finns en stor potential för innovativa aktörer att hitta nya sätt att tillhandahålla juridiska tjänster. Det behövs till exempel en tydligare produktifiering, tjänster som går att standardisera mer så att de blir effektivare och billigare.
– Sedan finns ett jättestort intresse för artificiell intelligens. Byråerna blir mer och mer intresserade av att undersöka vad det finns för möjligheter där. Men inte heller på det området går det att göra allting på en gång.

”Om fem år tror jag vi har blivit mycket bättre på att använda tekniken. ”

Berätta om din egen plattform.
– När du behöver lösa en uppgift och arbeta tillsammans med andra så ger det här verktyget ett stöd för att driva processen framåt. Plattformen kommer att lanseras nu under hösten. Jag har en grundstomme som är lätt att bygga ut med ny funktionalitet. Jag ser framför mig att den kan produktifieras ännu mer efter hand.

Hur tror du juridisk konsultverksamhet ändrats om fem år?
– Då tror jag vi har blivit mycket bättre på att använda tekniken. Artificiell intelligens kommer att spela en viktig roll. Och det har nog kommit in en del andra aktörer än de vi traditionellt ser idag.

Relaterade Artiklar