M vill stärka domstolarna – och göra det svårare att ändra grundlagar

M vill stärka domstolarna  – och göra det svårare att ändra grundlagar Omröstning i Riksdagen. Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT / Omröstning i Riksdagen. Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT /

Moderaterna vill inrätta ett nytt domstolsråd som ska bestå av höga domare och bland annat ska utse Domstolsverkets chef.

Moderaterna vill genomföra en ny grundlagsutredning om de ingår i en regering efter höstens val. Det handlar bland annat om att stärka individens fri- och rättigheter gentemot staten och göra svenska domstolar och grundlagar ”mer motståndskraftiga mot krafter som kan hota rättsstaten och demokratin”.
– Under senare år har vi sett en utveckling på flera håll i Europa som utmanar rättsstaten. Därför finns goda skäl att i Sverige överväga reformer som bland annat stärker domstolarnas långsiktiga oberoende, säger partisekreteraren Gunnar Strömmer.
Dessutom vill partiet införa en rätt till skadestånd när staten har överträtt en enskilds fri- och rättigheter i regeringsformen och att staten i ett skadeståndsmål som rör fri- och rättigheter i regeringsformen ska betala sina egna rättegångskostnader även om staten vinner målet, om den enskilde haft skälig anledning att få sitt fall prövat.

”Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val”

Dessutom föreslås att:
• Flera av rättigheterna i regeringsformen stärks eller kompletteras
• Vissa nya rättigheter införs: äganderätten och näringsfriheten ska stärkas, och diskrimineringsförbudet bör breddas.
• En tydligare rätt till domstolsprövning bör införas, liksom ett uttryckligt skydd mot dubbel lagföring.
Partiet vill också göra det svårare att ändra grundlagar.
”I uppdraget för den nya grundlagsutredningen bör ingå att överväga om det ska det ställas högre krav för att grundlag ska kunna ändras. Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Relaterade Artiklar